"Legyen Ön is keresztapa, keresztanya!" program


Céljaink

A Keresztszülõk a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület szoros együttmûködésben dolgozik a Moldvai Csángómagyarok Szövetségével és A Moldvai Magyaroktatásért Alapítvánnyal, alapvetõ céljának tekinti a "Legyen Ön is keresztapa, keresztanya" program népszerûsítését, a támogatók körének bõvítését. A támogatás hatékonyságának növelése érdekében segítséget kíván nyújtani a keresztszülõk egymás közti kapcsolattartásában. Célja továbbá erõsíteni a csángómagyar gyerekek és családjuk illetve a keresztszülõk kapcsolatát, ennek érdekében tervei között szerepel rendszeres látogatások, gyermeküdültetések szervezése. A Keresztszülõk Egyesülete a keresztgyerekek és családjuk szociális és egészségügyi támogatása mellett kiemelt fontosságúnak tartja, hogy hathatós segítséget nyújtson a moldvai magyar nyelvoktatás feltételeinek javításához, valamint, hogy minél szélesebb körben megismertesse a moldvai csángómagyar kultúrát a bel- és külhoni magyarsággal.
 

A "Legyen Ön is keresztapa, keresztanya!" program tájékoztatója

Moldvai falvakban nagyon gyakori, hogy a falutársakat, ismerõsöket keresztapának szólítják - még akkor is, ha valójában semmiféle rokonsági, komasági szál nem fûzi össze az embereket. A kapuban álló vendég is így "rikótja", azaz szólítja a házigazdát: "Keresztapa, keresztanya!"

Az 1955-ben megszüntetett magyar oktatást 2000-ben sikerült részben feléleszteni a moldvai falvakban. 2002 õszétol két faluban egy-egy csoport gyerek tanult magyarul az állami iskolában, majd 2003-tól már hét faluban kilenc hasonló csoport mûködött, míg 2004 õszétol összesen 21 iskolai csoport tanulhatta a magyart anyanyelvként az iskolában is. A 2005-2006-os tanévtõl kezdõdõen 12, míg 2006-tól 15 moldvai csángó faluban és Bákóban a megyeszékhelyen tanulhatnak a gyerekek az állami iskolában is magyar nyelvet.

A nyolcadik osztály elvégzése után azonban már nem tudjuk biztosítani a magyar nyelvû oktatást Csángóföldön tanítványaink számára. õk már Székelyföldön tanulhatnak tovább magyar tannyelvû iskolákban. Számukra az étkezési és elszállásolási költségeket, a nevelési programot az MCSMSZ kell, hogy biztosítsa.

A Moldvai Csángómagyarok Szövetségének oktatási programjában 2006/2007-es tanévben közel 1500 gyerek érintett. Jelenleg 15 faluban és Bákóban dolgozunk e programon, összesen 27 tanár, tanító, tánc- és énekoktató segítségével. Még legkevesebb 15-20 olyan falu van Moldvában, ahol még nem sikerült az 1950-es években megszüntetett magyar oktatás után semmiféle tevékenységet beindítani. Ha az elkövetkezõ években ezt nem tesszük meg, akkor örökre letehetünk e szándékról, mert egy-két évtized elteltével már nem fogunk magyar szót hallani e falvak utcáin, házaiban. Ezért kérjük, lehetõségei szerint Ön is járuljon hozzá az oktatási program sikeréhez, további fennmaradásához, bõvítéséhez.

Legyen Ön is jó ismerõse, keresztapja vagy keresztanyja a moldvai magyaroknak! Ha vállani tudja, otthon (vagyis Moldvában) tanuló keresztgyerekére esõ költség tanévenként 40.000 Ft, azaz 4.000 Ft/hó. Az összeg tartalmazza a tanárok bérét és annak járulékait, a tanterem bérleti és rezsiköltségét, a tanszereket, a kirándulások költségét, a karácsonyi és év végi ajándékozás költségét, illetve az oktatáshoz elengedhetetlenül szükséges civilizált oktatási helyszínek kialakítását (az adományok mértékének függvényében igyekszünk közösségi ház jellegû oktatási helyszíneket vásárolni/építeni).

Székelyföldön - líceumi osztályban tanuló - keresztgyereke taníttatási költsége pedig évente 150.000 Ft, azaz 15.000 Ft/hó. Ez az összeg tartalmazza a napi három étkezést és szállást, illetve a felzárkóztató tanárok bérét. Ha Ön is úgy akarja -kedves keresztapa, keresztanya jelölt- akkor ez a támogatás túlmutathat pénzösszegeken és személyes kapcsolattá is válhat. Megismerheti az egyszerûen szép, de gazdag csángó kultúrát, amit mind a mai napig egy kicsit a misztifikáció köde ül meg. Személyes kapcsolata keresztgyerekével és "nyámjaival" (azaz rokonaival) elõsegíti nemzeti tudatuk erõsödését, nyelvi fejlõdésüket és nem utolsó sorban Ön is gazdagabb lesz általa. Ezért kérjük, lehetõségei szerint Ön is járuljon hozzá az oktatási program sikeréhez, további fennmaradásához, bõvítéséhez és legyen Ön is jó ismerõse, keresztapja vagy keresztanyja a moldvai magyaroknak!

Az Ön támogatása közvetetten jut el a gyerekekhez, semmiképpen sem jelent számukra személyes pénzbeli juttatást. Magyarországról a támogatását bármilyen ütemezésben küldheti csekken vagy banki átutalással "A Moldvai Magyar Oktatásért" Alapítvány (AMMOA) számlájára. Ha nagyobb összeggel támogatná az Alapítványon keresztül a Szövetséget (mert pl. cége anyagi helyzete ezt megengedi), természetesen hivatalos szerzõdést kötünk, amely által elszámolhatóvá válik támogatása. A keresztgyerek magyar oktatásának támogatásának legkevesebb idõtartama egy tanév. Ha nem tudja egy éven túl a támogatást fizetni, akkor ezt feltétlenül írásban jelezze a program koordinátorának

Kérjük a t. jelentkezõt, hogy keresztgyerek vállalása esetén keresse meg a lent megadott kapcsolatok valamelyikével de lehetõség szerint E-mailban (villámpostán) a Moldvai Csángómagyarok Szövetségében Hegyeli Melindát. Kérem írja meg neki, hogy akar-e kapcsolatot tartani a keresztgyerekével, fiú vagy lány legyen a keresztgyereke, valamint azt, hogy csekken kíván-e teljesíteni vagy átutalással. Kérjük levelében jelezze a fizetési gyakoriságot (havi, negyedéves, éves) és azt is, hogy várhatóan hosszabb távon is tudja vállani a támogatást.

Megjegyezzük, hogy a támogatást szívesen fogadja a Szövetség szeptembertõl - szeptemberig, tehát 12 hónapos idoszakra is. A plusz 2 havi befizetéssel a keresztgyereke(i) nyári programjait, erdélyi és magyarországi nyaralását támogathatja. Amennyiben a támogatási lehetõsége a t. keresztszülõséget vállalónak kisebb, mint a fenti összegek, többen is összefoghatnak egy gyerek támogatására.

 
Kapcsolatok

Hegyeli Melinda a "Legyen Ön is keresztapa, keresztanya" program koordinátorával:

Mobil tel: 0040-727-341-737

Vezetékes tel: 0040-234-543-886

Fax: 0040-234-206-079

E-mail: keresztapa@erdelyiszallasajanlo.hu

Levélcím: RO-600.069 Bacau, O.P. 1, C.P. 124

További részletek a www.keresztszulok.hu, vagy a www.csango.ro honlapon


vissza az erdelyiszallasajanlo.hu-ra