Virtuális osztálytermi környezet használata a tanulásban

Minden Politechnikumba beiratkozó diák laptoppal jön iskolába, és ingyenes hozzáférést kap az Office 365 iskolai alkalmazásaihoz. Ezek közül a Teamset kommunikációra, feladatadásra, feladat beadásra használjuk, a OneNote-ot jegyzetelésre, kisebb-nagyobb tananyagok tárolására és órai vagy otthoni csoportos munkára, a Swayt prezentációkészítésre használjuk. De ez csak pár lehetőség a számtalan alkalmazás között. Mivel a 2019/2020-as tanév második félévében márciustól digitális oktatásra kellett átállnunk, az Office 365 használatának az ismerete alapvető volt a kapcsolattartásban és a közös tanulásban. De valódi szándékunk a virtuális osztálytermi környezet megteremtésével nem az extrém helyzetekhez való alkalmazkodás volt, hanem a diákok digitális készségeinek fejlesztése, a digitális eszközök és alkalmazások munkaeszközként kezelésének megtanulása, a digitális írástudás fejlesztése. 

Ezért diákjaink számára több tantárgyból is lehetővé tesszük, hogy a számítógépet akár órai jegyzetelésre is használhassák, hiszen a OneNote-ban van tanulói “füzet” is. Sok tananyagot a OneNote-on keresztül teszünk hozzáférhetővé, vagy nyomtatott és digitális formában is megkapják a diákok. 

A tanév során a diákokkal szembeni elvárásunk, hogy megtanulják ezeknek az alkalmazásoknak a biztonságos, készségszintű használatát. Ehhez mind az informatika (digitális kultúra) tanáraiktól, mind a szaktanároktól folyamatos támogatást kapnak.

Ugyanakkor nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy a diákok kézzel is írjanak. Egyrészt azért, mert a kézírás, ill. az a finommotorika, ami a kézírást lehetővé teszi, alapvető a kognitív funkciók szempontjából. Másrészt azért, mert egyelőre az érettségi követelményekben az írásbeli érettségi kézírást követel meg, és ez három-négy órán át tartó munkában, olykor több oldalas szövegek leírását jelenti. Erre is fel kell készíteni a diákokat. Ezért lesznek olyan feladatok, órák vagy akár tantárgyak is, ahol a tanár döntően  kézírással történő jegyzetelést, kézírással történő dolgozatírást fog elvárni.