CÉLOK

A digitális kultúra tantárgy célja, hogy megismerd a számítástechnika és a számítógép alkalmazását a mindennapi életben, hatékonyan tudd azt használni munkád során. A szükséges gyakorlat megszerzése a többi szaktárgy szempontjából is igen fontos, hiszen a kötelező vagy önkéntesen vállalható feladatok egy részét a számítógép segítségével kell majd megoldanod.

Az idei évben a digitális kultúra tanórák időtartamának fele a gépírás megtanulására szolgál. Ez mindenképp jó befektetés, hiszen az erre fordított idő – azáltal, hogy később jóval gyorsabban és pontosabban lehet elvégezni bármiféle írásos munkát – sokszorosan megtérül. 

TÉMAKÖRÖK

A digitális eszközök használata (20 óra)

Az informatikai eszközök működései elvei és használata, be- és kiviteli perifériái, a háttértárak és felhő alapú szolgáltatások használata

Algoritmizálás és blokkprogramozás (16 óra)

Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata

Online kommunikáció (12 óra)

Elektronikus levelezés és csevegőprogramok használata, szabályai, adatok védelme

Bemutatókészítés (20 óra)

Prezentációs programok összehasonlítása, alapbeállításai, egyszerűbb előadások készítése lineáris és interaktív bemutatókészítő programok segítségével

Gépírás (34 óra)

Vakon, 10 ujjal való gépelés elsajátítása

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

Egyéni – önálló munkák

Pármunkák

Kooperatív csoportmunkák

ÉRTÉKELÉS

Digitális kultúra

 Digitális kulktúrából, a tanultakat, a tanév során egész órás nagydolgozatokban, illetve rövidebb kisdolgozatokban kérjük számon. A nagydolgozatokra kapott jegy súlya kétszeres, a röpdolgozatokra kapott jegy pedig egyszeres súlyú. Ezen felül lesznek beadandó munkák és kiselőadások, valamint projektmunkák is. Az ezekre kapott jegyek mennyiségét és súlyát a munka kiadásakor adjuk meg.

A dolgozatokra kapott osztályzatok képzésének minden esetben az alábbi százalékos táblázat az alapja: 

90,1 %  –  100 %    jeles

78,1 %  –    90 %    jó

65,1 %  –    78 %    közepes

50,1 %  –    65 %    elégséges

     0 %  –    50 %    elégtelen

 

 

Gépírás

Minden olyan napon, amikor legalább 15 percnyi gépelési időd összejön a gyakorlás során egy-egy pluszt kapsz. Minden plusz a következő dolgozat eredményén 0,1-et javít. A dolgozatot követően a pluszok/mínuszok gyűjtése elölről kezdődik.

Ha a gépírás dolgozatok során szabályos kéztartással, a billentyűket nem nézve gépelsz, akkor a dolgozat eredménye a hibapontok és a leütésszám hányadosa szorozva 100-zal. Ezen a százalékos értéken javítanak a gyakorlás során megszerzett pluszok. Az így kapott végső értékből az alábbiak szerint képezzük a jegyeket:

     0 %  –  0,30 %    jeles

0,31 %  –  0,70 %    jó

0,71 %  –  1,00 %    közepes

1,01 %  –  1,32 %     elégséges

1,32 % felett  –        elégtelen

A tanév során összesen 10-12 dolgozatot írtok. Mindenkinek meg kell írnia az összes dolgozatot, hiszen a gépírás elsajátításában az egyes fázisok folyamatosan egymásra épülnek.

A tanév során háromszor biztosítunk javítási lehetőséget tanórán kívüli dolgozatok formájában. Emellett a tantárgy jellege, az elsajátítás technikája miatt minden dolgozat eredménye felülírja az összes korábbi, gyengébben megírt dolgozatot.

Félévkor az érdemjegyet a dolgozatokra kapott jegyek átlagából képezzük, ha legfeljebb egy elégtelened van. Ha több elégtelened van, akkor a jegyed elégtelen lesz.

Az év végi eredmény a tanévben megszerzett, felülírásokkal javított 10-12 érdemjegy átlaga, ha maximum egy elégtelened van. Ha több elégtelened van, akkor a jegyed elégtelen lesz.