CÉLOK

Idén újabb fontos irodai alkalmazások megismerésére kerül sor, ezek közül elsősorban a táblázatkezelés elsajátítására fektetünk nagy hangsúlyt. Az órákon megtanulunk táblázatokat, grafikonokat készíteni, Ezeknek az alkalmazási területeknek a megismerésénél az Excel és az Word programokat fogjuk használni.

TÉMAKÖRÖK

Táblázatkezelés (34 óra)

Táblázatok létrehozása, táblázatkezelési alapfogalmak, adatok feldolgozását segítő számítási műveletek, az adatok grafikus ábrázolása, hétköznapi problémák megoldása táblázatkezelővel 

Szövegszerkesztés (4 óra)

Hosszú dokumentumok készítése, formázása, közösen használt dokumentum kezelése, tárolása, körlevél készítése

Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata (30 óra)

Algoritmus készítés egy algoritmusleíró eszköz segítségével, az elemi és összetett adatok, egyszerű algoritmusok, a program megtervezése, kódolása, tesztelése

 

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

Egyéni – önálló munkák

Pármunkák

Kooperatív csoportmunkák

ÉRTÉKELÉS

Digitális kulktúrából, a tanultakat, a tanév során egész órás nagydolgozatokban, illetve rövidebb kisdolgozatokban kérjük számon. A nagydolgozatokra kapott jegy súlya kétszeres, a röpdolgozatokra kapott jegy pedig egyszeres súlyú. Ezen felül lesznek beadandó munkák és kiselőadások, valamint projektmunkák is. Az ezekre kapott jegyek mennyiségét és súlyát a munka kiadásakor adjuk meg.

A dolgozatokra kapott osztályzatok képzésének minden esetben az alábbi százalékos táblázat az alapja: 

90,1 %  –  100 %    jeles

78,1 %  –    90 %    jó

65,1 %  –    78 %    közepes

50,1 %  –    65 %    elégséges

     0 %  –    50 %    elégtelen