CÉLOK

A digitális kultúra tantárgy célja az, hogy megismerd a számítástechnika és a számítógép alkalmazását a mindennapi életben, hatékonyan tudd azt használni munkád során. A szükséges gyakorlat megszerzése a többi szaktárgy szempontjából is igen fontos.

Az idei évben a digitális kultúra tanórák felében a  megtanulsz 10 ujjal, a képernyőt nem nézve (azaz vakon) gépelni. Ez mindenképp jó befektetés a számodra, hiszen az erre fordított időd – azáltal, hogy később jóval gyorsabban és pontosabban lehet elvégezned bármiféle írásos munkát – sokszorosan megtérül.

TÉMAKÖRÖK

Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata  (15 óra)

Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata.

Mobiltechnológiai ismeretek  (4 óra)

A mobiltechnológia körébe tartozó eszközök ismerete, kezelése, oktató programok használata.

Szövegszerkesztés (11 óra)

A szöveg tipográfiája, tipográfiai ismeretek. Szöveges dokumentumok szerkezete, objektumok, képek és ábrák elhelyezése egy dokumentumba.

Számítógépes grafika (14 óra)

Digitális képek jellemzőinek és tárolásának megismerése. Alakzatok egymáshoz viszonyított elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, eltolás, forgatás, csoportosítás, kettőzés, klónozás.

Multimédiás dokumentumok készítése (4 óra)

Az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemek felhasználásával új dokumentumok létrehozása.

Publikálás a világhálón (14 óra)

Egy webes tartalomkezelő rendszer önálló használata. Webdokumentum szerkezetének és alapelemeinek ismerete. Weblapkészítés HTML nyelven weblapszerkesztővel, weblapok publikálása.

A digitális eszközök használata (6 óra)

A digitális eszközök főbb egységei, és operációs rendszerei. Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, etikus információkezelés. 

Gépírás (34 óra)

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

Egyéni – önálló munkák

Pármunkák

Kooperatív csoportmunkák

ÉRTÉKELÉS

Digitális kultúra

Digitális kulktúrából, a tanultakat, a tanév során egész órás nagydolgozatokban, illetve rövidebb kisdolgozatokban kérjük számon. A nagydolgozatokra kapott jegy súlya kétszeres, a röpdolgozatokra kapott jegy pedig egyszeres súlyú. Ezen felül lesznek beadandó munkák és kiselőadások, valamint projektmunkák is. Az ezekre kapott jegyek mennyiségét és súlyát a munka kiadásakor adjuk meg.

A dolgozatokra kapott osztályzatok képzésének minden esetben az alábbi százalékos táblázat az alapja: 

90,1 %  –  100 %    jeles

78,1 %  –    90 %    jó

65,1 %  –    78 %    közepes

50,1 %  –    65 %    elégséges

     0 %  –    50 %    elégtelen

 

Gépírás

Minden olyan napon, amikor legalább 15 percnyi gépelési időd összejön a gyakorlás során egy-egy pluszt kapsz. Minden plusz a következő dolgozat eredményén 0,1-et javít. A dolgozatot követően a pluszok/mínuszok gyűjtése elölről kezdődik.

Ha a gépírás dolgozatok során szabályos kéztartással, a billentyűket nem nézve gépelsz, akkor a dolgozat eredménye a hibapontok és a leütésszám hányadosa szorozva 100-zal. Ezen a százalékos értéken javítanak a gyakorlás során megszerzett pluszok. Az így kapott végső értékből az alábbiak szerint képezzük a jegyeket:

     0 %  –  0,30 %   jeles

0,31 %  –  0,70 %   jó

0,71 %  –  1,00 %   közepes

1,01 %  –  1,32 %    elégséges

1,32 % felett  –       elégtelen

 

A tanév során összesen 10-12 dolgozatot írtok. Mindenkinek meg kell írnia az összes dolgozatot, hiszen a gépírás elsajátításában az egyes fázisok folyamatosan egymásra épülnek.

A tanév során háromszor biztosítunk javítási lehetőséget tanórán kívüli dolgozatok formájában. Emellett a tantárgy jellege, az elsajátítás technikája miatt minden dolgozat eredménye felülírja az összes korábbi, gyengébben megírt dolgozatot.

Félévkor az érdemjegyet a dolgozatokra kapott jegyek átlagából képezzük, ha legfeljebb egy elégtelened van. Ha több elégtelened van, akkor a jegyed elégtelen lesz.

Az év végi eredmény a tanévben megszerzett, felülírásokkal javított 10-12 érdemjegy átlaga, ha maximum egy elégtelened van. Ha több elégtelened van, akkor a jegyed elégtelen lesz.