CÉLOK

A tanulók zene iránti érdeklődésének felkeltése, fenntartása. Beszélgetés kezdeményezése a múltbéli és korunkbéli zenéről egyaránt, ezáltal gyakorolva a különböző nézőpontok, ízlésbeli különbségek iránti kíváncsiságot, elfogadást és a zenei kifejezések elsajátítását. Ritmusérzék fejlesztés és hallásfejlesztés, a közös éneklés örömének felfedezése, valamint a kooperatív kreatív munka gyakorlása. 

TÉMAKÖRÖK

  • népünk és más népek zenéje,
  • hogyan beszélgessünk egy szubjektív zenei élményről,
  • hogyan jelenik meg napjainkban a ritmus,
  • milyen összetevői vannak a zenének,
  • mit hívunk zenének,
  • fontos zenei alakok a múltban és napjaink zenéiben. 

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

– heti egy óra, egész osztályos foglalkozás
-ritmus-feladatok, különböző ütemmutatók megtapasztalása
-dallamfejlesztés, motívumfejlesztés
-zenehallgatás
-zenei kifejezések elsajátítása, korábban tanultak felelevenítése

ÉRTÉKELÉS

Osztályozás az órai munka alapján, amelyben a társakkal történő együttműködés és az aktív részvétel fontos szempontok. Egy félévben maximum három írásbeli számonkérés.