CÉLOK

Folytatjuk az előző év háztartások pénzügyei támákat a pénzügyi tudatosság fejlesztésének céljával. Majd megismerik a gazdasági gondolkodás, szemlélet néhány alapvetését, a modern gazdaság szereplőit, működésének alapvető elvét, a piac logikáját. 

A mindennapi élet szerepeire készítenek a tanultak, miközben megtanulhatják azt is a diákok, hogy miképp igazodjanak ki táblázatokban, grafikonokon, akár képesek legyenek ilyeneket összeállítani.

TÉMAKÖRÖK

A háztartások megtakarításai

 • A megtakarítások célja, lehetséges formája
 • Az egyes megtakarítási formák összehasonlítása, előnyök, hátrányok
 • Megtakarításból befektetés
 • Betéttípusú befektetések
 • Értékpapír típusú befektetések
 • Kötvények, részvények, befektetési jegyek
 • Biztosítások
 • Nyugdíj

A befektetéshez kapcsolódó pénzügyi számítások

 • A befektetés értékelésének általános elvei
 • A pénz időértékének elve
 • Jövő és jelenérték-számítás

A közgazdasági tudományok elhelyezése a tudományok rendszerében 

 • A közgazdaságtan tárgya és alapproblémája
 • Döntések és választások tudománya
 • A döntések mozgatórugója- az alternatív költség elmélete
 • Egyéni és társadalomi érdekek
 • A közgazdaságtan szerepe, helye a tudományok rendszerében
 • Az üzleti gazdaságtan tárgya, részterületei
 • Az üzleti gazdaságtan vizsgálódási módszerei
 • A gazdasági körfolyamat
 • A cserefolyamatok és a pénz története

A piac – a piaci mechanizmus

 • Kereslet
 • A keresletre ható tényezők
 • A kereslet befolyásolásának eszközei
 • Kínálat
 • Az árak kialakulása

Háztartás – fogyasztói magatartás

 • A fogyasztó döntései
 • A kereslet árrugalmassága
 • A kereslet kereszt-árrugalmassága
 • A kereslet jövedelemrugalmassága

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

Sok életszerű, gyakorlati feladatot, szituációs játékot tudunk a tananyagba beépíteni.

ÉRTÉKELÉS

 • Az egyes témakörök lezárásakor dolgozatokat iratunk, amelyeket az elért pontszám alapján jeggyel értékelünk. A dolgozat az adott témakörtől, az órán elhangzottaktól, a tananyag mélységétől, a tanulás folyamatosságának igényétől függően lehet témazáró- vagy röpdolgozat. 
 • A témazáró dolgozatok pótlására  előre kijelölt időben kerül sor. Amennyiben a pótlás nem történt meg, a pótlás megtörténtéig egyes jegyet írunk be a tanulónak. Amennyiben a dolgozatot megírta a diák, ez a jegy felülírásra kerül.
 • Az értékelés második területe: az órán teljesítendő feladatok, szóbeli feleletek, órai munka; az otthoni felkészülést igénylő tevékenységek: például a házi feladatok, kiselőadások, bónusz munkák… stb. Célunk, hogy minden tanuló minél több kiselőadást tartson, házi dolgozatot készítsen, aktívan vegyen részt a tanórákon.
 • A dolgozatok, órai munkák osztályzatát a százalékos teljesítmény alapján az alábbi táblázat szerint alakítjuk ki: 

86-100% = 5

71-85% = 4

56-70% = 3

41-55% = 2

0-40% = 1

CÉLOK

Folytatjuk az előző év háztartások pénzügyei támákat a pénzügyi tudatosság fejlesztésének céljával. Majd megismerik a gazdasági gondolkodás, szemlélet néhány alapvetését, a modern gazdaság szereplőit, működésének alapvető elvét, a piac logikáját. 

A mindennapi élet szerepeire készítenek a tanultak, miközben megtanulhatják azt is a diákok, hogy miképp igazodjanak ki táblázatokban, grafikonokon, akár képesek legyenek ilyeneket összeállítani.

TÉMAKÖRÖK

A háztartások megtakarításai

 • A megtakarítások célja, lehetséges formája
 • Az egyes megtakarítási formák összehasonlítása, előnyök, hátrányok
 • Megtakarításból befektetés
 • Betéttípusú befektetések
 • Értékpapír típusú befektetések
 • Kötvények, részvények, befektetési jegyek
 • Biztosítások
 • Nyugdíj

A befektetéshez kapcsolódó pénzügyi számítások

 • A befektetés értékelésének általános elvei
 • A pénz időértékének elve
 • Jövő és jelenérték-számítás

A közgazdasági tudományok elhelyezése a tudományok rendszerében 

 • A közgazdaságtan tárgya és alapproblémája
 • Döntések és választások tudománya
 • A döntések mozgatórugója- az alternatív költség elmélete
 • Egyéni és társadalomi érdekek
 • A közgazdaságtan szerepe, helye a tudományok rendszerében
 • Az üzleti gazdaságtan tárgya, részterületei
 • Az üzleti gazdaságtan vizsgálódási módszerei
 • A gazdasági körfolyamat
 • A cserefolyamatok és a pénz története

A piac – a piaci mechanizmus

 • Kereslet
 • A keresletre ható tényezők
 • A kereslet befolyásolásának eszközei
 • Kínálat
 • Az árak kialakulása

Háztartás – fogyasztói magatartás

 • A fogyasztó döntései
 • A kereslet árrugalmassága
 • A kereslet kereszt-árrugalmassága
 • A kereslet jövedelemrugalmassága

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

Sok életszerű, gyakorlati feladatot, szituációs játékot tudunk a tananyagba beépíteni.

ÉRTÉKELÉS

 • Az egyes témakörök lezárásakor dolgozatokat iratunk, amelyeket az elért pontszám alapján jeggyel értékelünk. A dolgozat az adott témakörtől, az órán elhangzottaktól, a tananyag mélységétől, a tanulás folyamatosságának igényétől függően lehet témazáró- vagy röpdolgozat. 
 • A témazáró dolgozatok pótlására  előre kijelölt időben kerül sor. Amennyiben a pótlás nem történt meg, a pótlás megtörténtéig egyes jegyet írunk be a tanulónak. Amennyiben a dolgozatot megírta a diák, ez a jegy felülírásra kerül.
 • Az értékelés második területe: az órán teljesítendő feladatok, szóbeli feleletek, órai munka; az otthoni felkészülést igénylő tevékenységek: például a házi feladatok, kiselőadások, bónusz munkák… stb. Célunk, hogy minden tanuló minél több kiselőadást tartson, házi dolgozatot készítsen, aktívan vegyen részt a tanórákon.
 • A dolgozatok, órai munkák osztályzatát a százalékos teljesítmény alapján az alábbi táblázat szerint alakítjuk ki: 

86-100% = 5

71-85% = 4

56-70% = 3

41-55% = 2

0-40% = 1