CÉLOK

 • Az általános műveltség részét képező üzleti ismeretek megszerzése
 • Vállalkozói szemlélet kialakítása
 • Az írásbeli és szóbeli kommunikációs készség fejlesztése
 • Az önállóság, kreativitás fejlesztése

TÉMAKÖRÖK

Vállalkozás és környezete

 • A vállalkozások és a nonprofit szervezetek közötti különbség
 • A vállalkozások fő ismérvei (profitérdekeltség, kockázat, innováció)
 • Kis-, közép-, nagy- és multinacionális vállalatok
 • Vállalkozási formák, az egyes formák előnyei, hátrányai
 • Vállalkozások alapításának lépései
 • Franchise rendszerek
 • A vállalkozás környezete

Az üzleti terv

 • Piaci rések, az üzleti ötletek megtalálásának jelentősége, módszerei
 • Az üzleti terv készítésének lehetséges céljai, a különböző céloknak megfelelő üzleti tervek közti eltérések
 • Az üzleti terv fejezetei

Marketing

 • Marketing szemlélet és marketing stratégia
 • Elsődleges és másodlagos információk
 • Piackutatási módszerek, kérdőívek készítése, feldolgozása
 • Piaci szegmentáció, célpiac meghatározása, termékpozícionálás
 • A marketing-mix elemei
 • Termékválaszték, márkanév, csomagolás, termék életgörbe szakaszai, termékszerkezet mátrix
 • Az árképzés módszerei, árképzés során figyelembe vett tényezők, árengedmények
 • Értékesítési csatornák
 • A reklám szerepe, reklám költségvetésének meghatározása, különböző reklámhordozók megismerése, összehasonlítása, reklámok ütemezése
 • Sajtókapcsolatok, PR tevékenység
 • Személyes eladás, direkt mail
 • Eladásösztönzés

Humánerőforrás gazdálkodás

 • Az emberi erőforrás jelentősége a vállalkozások életében
 • Új dolgozók felvétele: munkaerő toborzása, álláshirdetés, fejvadász cégek és munkaerőközvetítők
 • A munkaviszony megszüntetésének formái (elbocsátás, áthelyezés, közös megegyezés)
 • Szakmai önéletrajz készítése
 • A munkaszerződés, kollektív szerződés, szervezeti és működési szabályzat, a Munka Törvénykönyve
 • A dolgozók teljesítményének mérése, visszajelzések az alkalmazottak számára
 • Bérrendszerek és más javadalmazási formák

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

Az elméleti tananyagot sok aktuális, gyakorlati példán keresztül mutatjuk be. Néhány példa az alkalmazott módszerekből:

 • A vállalkozási ismeret tananyag fogalmait konkrét vállalatokról, nonprofit szervezetekről szóló cikkek, esettanulmányok megismerésének segítségével tesszük életszerűvé.
 • Esettanulmányként feldolgozzunk egy valóságos vállalkozás üzleti tervét. 
 • Piackutatást végzünk, reklámfilmeket elemzünk. Reklámfilm forgatókönyvet készítünk.
 • Vállalkozókat hívunk meg, hogy meséljenek a vállalkozásukról.
 • Az Interneten megjelent álláskereső és álláskínáló hirdetések alapján közösen végiggondoljuk a munkaerő kiválasztásának szempontjait, eldöntjük, hogy hol érdemes hirdetni. Mindenki megírja egy képzelt személy szakmai önéletrajzát, majd megbeszéljük. Szó esik arról is, hogy hogyan készülünk fel egy felvételi beszélgetésre, amit aztán el is játszunk.

ÉRTÉKELÉS

 • Az egyes témakörök lezárásakor dolgozatokat íratunk, amelyeket az elért pontszám alapján jeggyel értékelünk. A dolgozat az adott témakörtől, az órán elhangzottaktól, a tananyag mélységétől, a tanulás folyamatosságának igényétől függően lehet nagy- vagy röpdolgozat. A témazáró dolgozatok jegyei kétszeres értékkel számítanak.
 • A témazáró dolgozatok pótlására  előre kijelölt időben kerül sor. Amennyiben a pótlás nem történt meg, a pótlás megtörténtéig egyes jegyet írunk be a tanulónak. Amennyiben a dolgozatot megírta a diák, ez a jegy felülírásra kerül.
 • Egy témazáró dolgozatot (maximum 2 tárgyból) lehet javítani a javításra kijelölt napokon.
 • Az értékelés másik fontos területe a projektmunka, amelyet a különböző, előre rögzített fázisokban (vázlat, nyersváltozat) jegyekkel értékelünk. (A projektmunka részletes leírását lásd Gazdasági ismeretek tagozat (emelt színt) leírása után.)
 • Az értékelés harmadik területe: az órán teljesítendő feladatok, szóbeli feleletek, órai munka, az otthoni felkészülést igénylő tevékenységek: például a házi feladatok, kiselőadások… stb. 
 • A dolgozatok, órai munkák osztályzatát a százalékos teljesítmény alapján az alábbi táblázat szerint alakítjuk ki: 

86-100% = 5

71-85% = 4

56-70% = 3

41-55% = 2

0-40% = 1