CÉLOK

A legfontosabb cél az emelt szintű érettségire készülés, de azért arra is ügyelünk, hogy a szigorúan vett törzsanyag mellett aktuális problémákat is megvitassunk, gazdaságtörténeti vonatkozásokat vizsgáljunk, esetleg eltérő elméleteken, értelmezéseken vitatkozzunk. 

TÉMAKÖRÖK

 

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

 

ÉRTÉKELÉS

Az egyes témakörök lezárásakor dolgozatokat íratunk, amelyeket az elért pontszám alapján jeggyel értékelünk. A dolgozat az adott témakörtől, az órán elhangzottaktól, a tananyag mélységétől, a tanulás folyamatosságának igényétől függően lehet nagy- vagy röpdolgozat. A témazáró dolgozatok jegyei kétszeres értékkel számítanak.
A témazáró dolgozatok pótlására  előre kijelölt időben kerül sor. Amennyiben a pótlás nem történt meg, a pótlás megtörténtéig egyes jegyet írunk be a tanulónak. Amennyiben a dolgozatot megírta a diák, ez a jegy felülírásra kerül.
Egy témazáró dolgozatot (maximum 2 tárgyból) lehet javítani a javításra kijelölt napokon.
Az értékelés harmadik területe: az órán teljesítendő feladatok, szóbeli feleletek, órai munka, az otthoni felkészülést igénylő tevékenységek: például a házi feladatok, kiselőadások… stb. 
A dolgozatok, órai munkák osztályzatát a százalékos teljesítmény alapján az alábbi táblázat szerint alakítjuk ki: 
86-100% = 5

71-85% = 4

56-70% = 3

41-55% = 2

0-40% = 1