Francia nyelv

CÉLOK

A cél a tanultak gyakorlása, elmélyítése. Szókincsbővítés a tanult témákban, a szövegértés és a beszédkészség fejlesztése, a civilizációs ismeretek elmélyítése.  Széleskörű nyelvi kompetenciafejlesztés a közös érdeklődésre és motivációra építve.

TÉMAKÖRÖK / KOMPETENCIÁK

Általános témakörök a mindennapok és a kultúra területéről, filmek, zene, hétköznapok kultúrája, mindennapi kommunikáció, országismeret, civilizációs ismeretek.

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

A tanulói tevékenységek lényegében megegyeznek az alapórai tevékenységekkel: az aktív részvétel kommunikációt, sokszor mozgással egybekötött interakciókat jelent. Jellegzetes nyelvórai tevékenységek:

–          pármunka (páros feladatmegoldás, beszédgyakorlat, dialógus alkotás és eljátszás)

–          csoportmunka (csoportos feladat, projekt, beszélgetések, interjúk, együttműködés digitális felületen), kooperatív módszerek

–          hallásértés tréning

–          önálló fogalmazás írása egyénileg vagy párban

–          órai feladatmegoldás

–          információkeresés interneten

–          online játék, gyakorlás (quizlet, kahoot,….), digitális alkalmazások és tananyagok használata

–         filmnézés, zenehallgatás, feldolgozás

 

ÉRTÉKELÉS

Az értékelés alapja a részvétel a tanórán, az aktivitás, a fejlődés. Szóbeli és írásbeli teljesítményeket is értékelünk. Az osztályzás alapja:

  0- 40 % – (1) elégtelen

41- 55 % – (2) elégséges

56- 70 % – (3) közepes

71- 85 % – (4) jó

86-100 % – (5) jeles


Német nyelv

CÉLOK

A cél az alapórán tanult ismeretek gyakorlása, bővítése, elmélyítése. A fakultáción változatosan alkalmazzuk a négy alapkészséget, bővítjük a szókincset, gyakoroljuk a szövegértést és hallásértést, fejlesztjük az önálló témakifejtést és a beszédkészséget, szélesítjük a civilizációs ismereteket.  Célzottan készülünk az érettségire is írásbeli és szóbeli típusfeladatok segítségével, amelyek egy részét otthoni, beadandó feladatok formájában várjuk. Minden alkalommal számonkérjük az előző heti anyagot, de igyekszünk kreatív, játékos feladatokkal színesíteni az órákat. A cél – az alapórákon tanultakra is építve – a B1es szint elérése a tanév végére. 

TÉMAKÖRÖK / KOMPETENCIÁK

Az alapórákhoz kapcsolódó szókincs és nyelvtan gyakorlása és ismétlése, egyes új, a KER B1 szinthez tartozó nyelvtani témakörök elsajátítása, általános témakörök a mindennapok és a kultúra területéről, filmek, zene, kommunikáció, országismeret, civilizációs ismeretek. 

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

A tanulói tevékenységek lényegében megegyeznek az alapórai tevékenységekkel.  

ÉRTÉKELÉS

Az értékelés alapja a részvétel a tanórán, az aktivitás és a fejlődés. Szóbeli és írásbeli teljesítményeket is értékelünk. Az osztályzás megegyezik az alapcsoport értékelési rendszerével: 

  0- 40 % – (1) elégtelen 

41- 55 % – (2) elégséges 

56- 70 % – (3) közepes 

71- 85 % – (4) jó 

86-100 % – (5) jeles 


Olasz nyelv

CÉLOK

A cél az alapórán tanult ismeretek gyakorlása, bővítése, elmélyítése. A fakultáción változatosan alkalmazzuk a négy alapkészséget, bővítjük a szókincset, gyakoroljuk a szövegértést és hallásértést, fejlesztjük az önálló témakifejtést és a beszédkészséget, szélesítjük a civilizációs ismereteket.  Célzottan készülünk az érettségire is írásbeli és szóbeli típusfeladatok segítségével, amelyek egy részét otthoni, beadandó feladatok formájában várjuk. Minden alkalommal számonkérjük az előző heti anyagot, de igyekszünk kreatív, játékos feladatokkal színesíteni az órákat.

TÉMAKÖRÖK / KOMPETENCIÁK

Az alapórákhoz kapcsolódó szókincs és nyelvtan gyakorlása és ismétlése, általános témakörök a mindennapok és a kultúra területéről, filmek, zene, kommunikáció, országismeret, civilizációs ismeretek.

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

A tanulói tevékenységek lényegében megegyeznek az alapórai tevékenységekkel.  

ÉRTÉKELÉS

Az értékelés alapja a részvétel a tanórán, az aktivitás, a fejlődés. Szóbeli és írásbeli teljesítményeket is értékelünk. Az osztályzás alapja:

  0- 40 % – (1) elégtelen

41- 55 % – (2) elégséges

56- 70 % – (3) közepes

71- 85 % – (4) jó

86-100 % – (5) jeles


Spanyol nyelv

CÉLOK

A cél az alapórán tanult ismeretek gyakorlása, bővítése, elmélyítése. A fakultáción változatosan alkalmazzuk a négy alapkészséget, bővítjük a szókincset, gyakoroljuk a szövegértést és hallásértést, fejlesztjük az önálló témakifejtést és a beszédkészséget, szélesítjük a civilizációs ismereteket.  Célzottan készülünk az érettségire is írásbeli és szóbeli típusfeladatok segítségével, amelyek egy részét otthoni, beadandó feladatok formájában várjuk. Minden alkalommal számonkérjük az előző heti anyagot, de igyekszünk kreatív, játékos feladatokkal színesíteni az órákat.  

TÉMAKÖRÖK / KOMPETENCIÁK

Az alapórákhoz kapcsolódó szókincs és nyelvtan gyakorlása és ismétlése, általános témakörök a mindennapok és a kultúra területéről, filmek, zene, kommunikáció, országismeret, civilizációs ismeretek. 

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

A tanulói tevékenységek lényegében megegyeznek az alapórai tevékenységekkel.

ÉRTÉKELÉS

Az értékelés alapja a részvétel a tanórán, az aktivitás és a fejlődés. Szóbeli és írásbeli teljesítményeket is értékelünk. Az osztályzás megegyezik az alapcsoport értékelési rendszerével: 

  0- 40 % – (1) elégtelen 

41- 55 % – (2) elégséges 

56- 70 % – (3) közepes 

71- 85 % – (4) jó 

86-100 % – (5) jeles