Francia nyelv

CÉLOK

A cél a tanultak gyakorlása, elmélyítése. Szókincsbővítés a tanult témákban, a szövegértés és a beszédkészség fejlesztése, a civilizációs ismeretek elmélyítése.  Széleskörű nyelvi kompetenciafejlesztés a közös érdeklődésre és motivációra építve. Érettségi feladattípusok gyakorlása, íráskészség fejlesztése.

TÉMAKÖRÖK / KOMPETENCIÁK

Általános témakörök a mindennapok és a kultúra területéről, filmek, zene, hétköznapok kultúrája, mindennapi kommunikáció, országismeret, civilizációs ismeretek.

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

A tanulói tevékenységek lényegében megegyeznek az alapórai tevékenységekkel: az aktív részvétel kommunikációt, sokszor mozgással egybekötött interakciókat jelent. Jellegzetes nyelvórai tevékenységek:

–          pármunka (páros feladatmegoldás, beszédgyakorlat, dialógus alkotás és eljátszás)

–          csoportmunka (csoportos feladat, projekt, beszélgetések, interjúk, együttműködés digitális felületen), kooperatív módszerek

–          hallásértés tréning

–          önálló fogalmazás írása egyénileg vagy párban

–          órai feladatmegoldás

–          információkeresés interneten

–          online játék, gyakorlás (quizlet, kahoot,….), digitális alkalmazások és tananyagok használata

–         filmnézés, zenehallgatás, feldolgozás

–         esszéírás, levélírás

–        olvasott szövegértés, hosszabb szövegek értő olvasása

ÉRTÉKELÉS

Az értékelés alapja a részvétel a tanórán, az aktivitás, a fejlődés. Szóbeli és írásbeli teljesítményeket is értékelünk. Az osztályzás alapja:

  0- 40 % – (1) elégtelen

41- 55 % – (2) elégséges

56- 70 % – (3) közepes

71- 85 % – (4) jó

86-100 % – (5) jeles


Német nyelv

CÉLOK

A cél a tanultak gyakorlása, elmélyítése. Szókincsbővítés a tanult témákban, a szövegértés és a beszédkészség fejlesztése, a civilizációs ismeretek elmélyítése.  Széleskörű nyelvi kompetenciafejlesztés a közös érdeklődésre és motivációra építve. Érettségi feladattípusok gyakorlása, íráskészség fejlesztése.

TÉMAKÖRÖK / KOMPETENCIÁK

Általános témakörök a mindennapok és a kultúra területéről, filmek, zene, hétköznapok kultúrája, mindennapi kommunikáció, országismeret, civilizációs ismeretek.

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

A tanulói tevékenységek lényegében megegyeznek az alapórai tevékenységekkel: az aktív részvétel kommunikációt, sokszor mozgással egybekötött interakciókat jelent. Jellegzetes nyelvórai tevékenységek:

–          pármunka (páros feladatmegoldás, beszédgyakorlat, dialógus alkotás és eljátszás)

–          csoportmunka (csoportos feladat, projekt, beszélgetések, interjúk, együttműködés digitális felületen), kooperatív módszerek

–          hallásértés tréning

–          önálló fogalmazás írása egyénileg vagy párban

–          órai feladatmegoldás

–          információkeresés interneten

–          online játék, gyakorlás (quizlet, kahoot,….), digitális alkalmazások és tananyagok használata

–         filmnézés, zenehallgatás, feldolgozás

–         esszéírás, levélírás

–        olvasott szövegértés, hosszabb szövegek értő olvasása

ÉRTÉKELÉS

Az értékelés alapja a részvétel a tanórán, az aktivitás, a fejlődés. Szóbeli és írásbeli teljesítményeket is értékelünk. Az osztályzás alapja:

  0- 40 % – (1) elégtelen

41- 55 % – (2) elégséges

56- 70 % – (3) közepes

71- 85 % – (4) jó

86-100 % – (5) jeles


Olasz nyelv

CÉLOK

A cél a tanultak gyakorlása, elmélyítése. Szókincsbővítés a tanult témákban, a szövegértés és a beszédkészség fejlesztése, a civilizációs ismeretek elmélyítése.  Széleskörű nyelvi kompetenciafejlesztés a közös érdeklődésre és motivációra építve. Érettségi feladattípusok gyakorlása, íráskészség fejlesztése.

TÉMAKÖRÖK / KOMPETENCIÁK

Általános témakörök a mindennapok és a kultúra területéről, filmek, zene, hétköznapok kultúrája, mindennapi kommunikáció, országismeret, civilizációs ismeretek.

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

A tanulói tevékenységek lényegében megegyeznek az alapórai tevékenységekkel: az aktív részvétel kommunikációt, sokszor mozgással egybekötött interakciókat jelent. Jellegzetes nyelvórai tevékenységek:

–          pármunka (páros feladatmegoldás, beszédgyakorlat, dialógus alkotás és eljátszás)

–          csoportmunka (csoportos feladat, projekt, beszélgetések, interjúk, együttműködés digitális felületen), kooperatív módszerek

–          hallásértés tréning

–          önálló fogalmazás írása egyénileg vagy párban

–          órai feladatmegoldás

–          információkeresés interneten

–          online játék, gyakorlás (quizlet, kahoot,….), digitális alkalmazások és tananyagok használata

–         filmnézés, zenehallgatás, feldolgozás

–         esszéírás, levélírás

–        olvasott szövegértés, hosszabb szövegek értő olvasása

ÉRTÉKELÉS

Az értékelés alapja a részvétel a tanórán, az aktivitás, a fejlődés. Szóbeli és írásbeli teljesítményeket is értékelünk. Az osztályzás alapja:

  0- 40 % – (1) elégtelen

41- 55 % – (2) elégséges

56- 70 % – (3) közepes

71- 85 % – (4) jó

86-100 % – (5) jeles


Spanyol nyelv

CÉLOK

A cél a tanultak gyakorlása, elmélyítése. Szókincsbővítés a tanult témákban, a szövegértés és a beszédkészség fejlesztése, a civilizációs ismeretek elmélyítése.  Széleskörű nyelvi kompetenciafejlesztés a közös érdeklődésre és motivációra építve. Érettségi feladattípusok gyakorlása, íráskészség fejlesztése.

TÉMAKÖRÖK / KOMPETENCIÁK

Általános témakörök a mindennapok és a kultúra területéről, filmek, zene, hétköznapok kultúrája, mindennapi kommunikáció, országismeret, civilizációs ismeretek.

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

A tanulói tevékenységek lényegében megegyeznek az alapórai tevékenységekkel: az aktív részvétel kommunikációt, sokszor mozgással egybekötött interakciókat jelent. Jellegzetes nyelvórai tevékenységek:

–          pármunka (páros feladatmegoldás, beszédgyakorlat, dialógus alkotás és eljátszás)

–          csoportmunka (csoportos feladat, projekt, beszélgetések, interjúk, együttműködés digitális felületen), kooperatív módszerek

–          hallásértés tréning

–          önálló fogalmazás írása egyénileg vagy párban

–          órai feladatmegoldás

–          információkeresés interneten

–          online játék, gyakorlás (quizlet, kahoot,….), digitális alkalmazások és tananyagok használata

–         filmnézés, zenehallgatás, feldolgozás

–         esszéírás, levélírás

–        olvasott szövegértés, hosszabb szövegek értő olvasása

ÉRTÉKELÉS

Az értékelés alapja a részvétel a tanórán, az aktivitás, a fejlődés. Szóbeli és írásbeli teljesítményeket is értékelünk. Az osztályzás alapja:

  0- 40 % – (1) elégtelen

41- 55 % – (2) elégséges

56- 70 % – (3) közepes

71- 85 % – (4) jó

86-100 % – (5) jeles