CÉLOK

A testkultúra órák egyik legfőbb sajátossága az a sokszínűség, mellyel egyrészt azt szeretnénk elérni, hogy felnőtt korodra találj magadnak olyan sportmozgásokat, melyeket önként beépítesz mindennapi életedbe, azok összes előnyös hatásával. Másrészt e sokféle mozgásingerrel sokoldalú, magasan szervezett rendszerszintű alkalmazkodást szeretnénk elérni. Ezért a Poliban a legkülönfélébb sportmozgások alapjait tanítjuk meg neked.

TÉMAKÖRÖK

I. félév:           Képességfejlesztés, szintre hozás:

Mindazon koordinációs, illetve kondicionális képességek megfelelő színtű birtoklása, amelyek a későbbiekben tanulandó testgyakorlati formák elsajátítását lehetővé teszik.

·      Futó állóképesség-, futógyorsaság-, ugróerő fejlesztése

·      Támaszgyakorlatok, függésgyakorlatok

·      Dobások

·      Egyensúly és koordinációs gyakorlatok (talajon és szereken)

·      Labdás képességfejlesztés

·      A mozgásritmus, a mozgásütem és a mozgásérzék fejlesztése

·      Térérzék fejlesztése

·      Testnevelési és népi játékok

II. félév:          atlétika, szertorna, kosárlabda, labdarúgás

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

A testkultúra órák összes testgyakorlata, csupán eszköze, és nem célja annak a folyamatnak, mely során konkrét, valóságos tapasztalatokon át megéled-megtanulod, hogy ha a feladatoktól nem hátrálsz meg, azokkal saját képességeid szerint szembe nézel, akkor ez segít abban, hogy felnőtt korodban is megoldhasd az eléd kerülő problémákat.

Eszköze továbbá a minél sokrétűbb, egész személyiségedet érintő alkalmazkodási folyamatok kiváltásának
Az összes testgyakorlat eszköze a reális önismeret, a kiegyensúlyozott személyiség épülésének. Az erős személyiség pedig azokon a sikereken épül fel, melyeket saját, önkéntes erőfeszítéseid árán érsz el.

Ebben a tanítási folyamatban nem azt várjuk tőled, hogy mindegyik sportmozgásban élsportolói szinten teljesíts, vagy  mindegyikért egyformán lelkesedj. Azt várjuk tőled, hogy mindent próbálj meg, akár többször is, légy aktív, sportszerű és együttműködő tagja a tanórai folyamatnak. 

ÉRTÉKELÉS

Testkultúrából nincs osztályzás. Félévkor és év végén munkádról és teljesítményedről részletes szöveges értékelést, valamint egy értékelő táblázatot kapsz. Testkultúra órákon a fentiek alapján nem a teljesítményt tekintjük a fő értéknek, hanem magát a teljesítés folyamatát, határaink kitágítását, figyelmünk és (ön)fegyelmünk koncentrálását, továbbá a csapatmunkát.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. tv. 27.§ (11) pontja alapján heti 5 testkultúraóra kötelező a diákoknak.

A mindennapos testnevelés koncepciójában délelőttönként heti négy órarendi órát tartunk meg. Az ötödik órát önállóan kell megszerezni. Heti egy órát, vagyis éves szinten 30 órát kell gyűjteni azoknak, akik nem sportolnak egyesületben; sportszervezetben. Az óragyűjtés lehetőségei: Iskolai sport szakkörök, iskolai szervezett túrák, sportesemények, Nagy Durranás, Tornaházi Party, éjszakai sportmeccsek, Túlélő túra, osztállyal végzett túrák, iskolai vagy családi sítábor, önálló sportolás, kirándulás. Diákolimpiai versenyek, házibajnokságok.
Akik rendszeresen és folyamatosan kerékpárral járnak iskolába, azoknak ezt évi 15 órában beszámítjuk. Akik nem rendszeres sportolók, azok önálló, szabadidős, otthoni vagy iskolai sport-rekreációs tevékenységét reálisan beszámítjuk. Egy gyűjtendő óra 45 perc sportolással számolható el. Az ilyen sporttevékenységet a szülőnek kell igazolni.
Az összegyűjtött órákat negyedévente ellenőrizzük.