CÉLOK

  • A tanulók vizuális kultúrájának bővítése, a rajzi és gyakorlati feladatokon keresztül téri és vizuális képességeik fejlesztése. Arányérzék, színlátás, vizuális jelek olvasása vagy önálló jelrendszer létrehozása. A kreativitás fejlesztése.

 

TÉMAKÖRÖK

  • vizuális jelek olvasása, látvány utáni rajz, perspektíva, arány

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

heti 1 óra egész osztályos foglalkozás

  • tanulmányrajz
  • kollázs, festészeti és grafikai technikák
  • képregény
  • perspektivikus szerkesztés
  • egyéni és csoportos alkotások létrehozása

ÉRTÉKELÉS

Az első félévben három fő feladat kerül értékelésre:

  • az első félévben egy önállóan szerkesztett perspektivikus látkép, képregényrajz, és egy színes csendélet
  • a második félévben egy fej-rajz, kollázs, és egy szabadon választott grafikai technikával készült kép

Ezek mellett szabadon választott önálló feladatokkal szerezhetnek plusz jegyeket.