Poli
Az Iskolatanács 2010. 02. 02-i ülése

EMLÉKEZTETŐ

az Iskolatanács 2010. február 2-i üléséről

 

Jelen voltak:

 

Osztály

Diákok

Szülők

L-ME

NOVA

Varga Ádám

Alexovics Heléna

HaRibó

Alpár Anna

MannA

Hahn Zsófia

Dede Katalin

Fibonacci

Fekete Mátyás

Hoppá

ZOÉ

CLASS

Sebők Luca

NEON

Trafikant András

Halmos Júlia

Poligon

Fekete Dorottya

ADSL

Pivarnyik Balázs

Holly Tünde

Színe-JáVa

Farkas Éva

TiBor

Molnár Péter Miklós

Bartokné S. Tóth Krisztina

GamMa

Csákány Dorottya

Non-stop

Szegedi István

ALL-GO

Roder András

Roder Tünde

euFóriA

PoliFoM

PoliFITtech

WeKing

Tanerők

Fekete Ádám, Jakab Judit, Kalina Yvette, Szász Kata

Vendégek

Krizsán Lili (TiBor), Lukács Laura (MannA), Máthé Lőrinc (Hoppá)

 

Napirend:

  1. Miért nem járnak a diák IT-tagok Iskolatanács-ülésre?
  2. Rátekintés a félévi eredményekre
  3. Ismerkedés a Sorolóval, az induló pontversennyel

 

1. Vajon mi az oka annak, hogy a diák IT-tagok oly rendszertelenül járnak IT-ülésekre? Hogy lehet az, hogy bizonyos osztályokból még sosem érkezett delegált a havonta egyszer esedékes megbeszélésekre? A válaszkeresés során elhangzott, hogy nem minden osztályfőnök és választott IT-tag van tisztában az IT alapvető szerepével, azzal, hogy ez az intézmény a Politechnikum legfőbb döntéshozó szerve, tehát a tagokra komoly felelősség hárul. Sajnos nem ismeri mindenki a demokratikus működés feltételeit.

A legközelebbi Huhogáson az iskolavezetésnek tudatosítania kell az osztályfőnökökben az osztályuk képviseletének jelentőségét, a delegáltak feladatait és felelősségét, az információk megszerzésének és továbbításának fontosságát.

Egyébként az Iskolatanács ülései nyilvánosak, bármelyik iskolapolgár részt vehet rajtuk.

 

2. A Sorolóról – a második félévben induló összetett pontversenyről – a múlt heti iskolai fórumon Yvette már tájékoztatta az iskolapolgárságot, de a játék bonyolultsága miatt az akkori fogadtatás meglehetősen hűvös volt. Azóta sem érzékelhető, hogy Soroló-lázban égne a Politechnikum, bár akad fellelkesült osztály, és a díjak sem hagynak mindenkit hidegen. A Tanulás mint érték Bizottság által kísérleti jelleggel bevezetett versenyről több információra van szükség ahhoz, hogy az IT legitimálja azt. Egyelőre az ismerkedés, a kiegészítés, a pontosítás idejét éljük, és kellő tapasztalat megszerzése, valamint a kívánt korrekciók elvégzése után (talán a tanév végén) törvényesíti az IT a Sorolót.

Tőkés Péter készíti a digitális pontozótáblát, ahol az osztályok részeredményei nyomon követhetők lesznek, és az iskolai honlapon bárki figyelemmel kísérheti majd a verseny állását. (Ösztökélő hatása lenne az egyéni eredmények nyilvános kezelésének is, de ami megoldható lenne technikailag, az személyiségi jogokat sérthetne, ezért erről le kell mondani.) A felelősök által megerősített pontokat Fekete Ádám és Jakab Judit jegyzi.

Valójában a tanulók többsége már most sok ponttal rendelkezik, csak tudatosítani kell mindenkiben, hogy miért jár elismerés, és ezeket az értékeket dokumentáltatni kell.

Hogy a Soroló beindulhasson, hogy elérje célját (azaz a tanulás, az egymás segítése, az egészséges életmód, a szabadidő változatos, hasznos eltöltése, a környezet kulturált, esztétikus kialakítása és védelme értékké váljon), nagy nyilvánosságot kell kapnia. Mivel igen összetett a rendszer, rengeteg adminisztrációt igényel, ezért érdemes az osztályidőkön, a folyosói beszélgetésekben, a csoportos programok szervezésekor tisztázni a részleteket. A tájékoztatásban kiemelt szerep jut az IT-tagoknak és az osztályfőnököknek. Célszerű az osztálytermekben kifüggeszteni a pontversenyről szóló táblázatot.

A Soroló győzteseinek jutalma néhány IT-díjat kiváltana, ezért átvizsgáltuk az IT hagyományos elismeréseit, és döntöttünk arról, hogy melyik marad meg változatlanul. Továbbra is az IT fogja odaítélni az Év szülője, az Év csoportja, a Politzer-, a Fülig Jimmy- és a Post-Politechnikum-díjakat. Az Évfolyamok diákja a Soroló pontrendszerében minden évfolyam legtöbb pontját összegyűjtő tanulója lesz.

 

3. A tanulók tanulmányi átlagának átlaga félévkor 3,42 volt. Ez a korábbi tanévek félévi eredményeihez képest lényegesen gyengébb. A bukások száma is növekedett. A végzős évfolyamban, a továbbtanulás előtt különösen aggasztó a bukásszám. Az okok keresésekor számtalan személyes vélemény elhangzott, melyek végső üzenete az volt, hogy cselekvési tervet kell kidolgozni! A romló eredmények láttán az a döntés született (30 igen és 1 tartózkodás), hogy a legközelebbi ülésen szeretné az IT meghallgatni a szakmai koordinátor és a legtöbb bukásban érintett munkacsoportok vezetőinek szakmai jelentését ez ügyben.

 

A következő ülés 2010. március 9-én lesz.

 

2010. február 4.

Jakab Judit, jegyző

6 hozzászólás

Vándor György
2010. február 8. 15:11

Tisztelt IT!
Jelen kívánok lenni az IT soron következő űlésén márc. 9. én. A tanulmányi munkában történő tervek érdekelnek! a Színe-JáVa osztály “élen jár” a bukásokban, bár személyemben nem vagyok érintett.
Tisztelettel
Vándor György

Jakab Judit
2010. február 9. 14:01

Kedves Vándor György!
Szeretettel várjuk 03.09-én 17 órakor a Politechnikum könyvtárában.

Nemesné Csáki Mária
2010. február 20. 12:55

Tisztelt IT!

Szeretném megtudni, hogy mi a pontos feladata a szakmai koordinátoroknak és a munkacsoportoknak (és hogyan hajtják végre). Jól gondolom-e, hogy pl. ellátogatnak azokra az órákra, ahol a legtöbb bukás volt? Beszélnek a tanárokkal, ez természetes. És beszélnek-e a diákokkal is?

Az óralátogatás jó dolog, csak sajnos az a tapasztalatom, hogy olyankor a diákok – nagyon okosan – visszafogják magukat és nem szólnak közbe, nem zavarják úgy az órát, mint teszik azt máskor, amikor nincs látogató.

Hogyan lehetne ezeket a közbe szólókat kiszűrni, rávenni, hogy figyeljenek, de legalábbis ne zavarják a többieket a figyelésben, illetve a tanárt a tanításban? Miért harapózott el a diákok között, hogy a nem-tanulás az érdem? Gondolom azért, mert nincs következménye tettüknek. Szerintem az iskola feladata a tanítás, és ezt tűzzel-vízzel véghez kell vinnie. Ha pedig valaki ezt zavarja vagy ellehetetleníti, akkor igenis meg kell büntetni. Nemcsak rászólással, mert az semmit nem használ.

Lehetne például az órai munkát minden óra végén röviden értékelni. Itt kiemelni azokat, akik hozzájárultak az óra menetéhez és azokat is, akik hátráltatták azt. Sok esetben hiányzik a tanár elfogadottsága a diákok részéről, és akkor semmi nem használ. El kell gondolkodni a tanár cserén. Túlságosan engedékeny tanár sem jó, mert ez félreértelmezett demokráciát jelent. Evvel a diákok csak visszaélnek. Sajnos ezt saját példámon is tapasztaltam, most keresem a megfelelő egyensúlyt az engedékenység és a következetes követelmény rendszer és hozzátartozó büntetés-jutalmazás között. Nagyon nehéz, de nem lehetetlen.

A Soroló rendszert egyébként jónak tartom, remélem a diákok is elég vonzónak találják a jutalmakat. Mik a visszajelzések a részükről?

Üdvözlettel
Mária

Tőkés Péter
2010. február 21. 08:52

Kedves Mária!

A koordinátorok feladai megtalálhatóak az iskolai SZMSZ ben:
https://poli.hu/wp/2009/04/16/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/

A többi kérdésben nem vagyok illetékes, de remélem ezzel is tudtam segíteni.

Szász Kata
2010. február 22. 17:48

Kedves Mária!
Választott vezetőtestületünkben a szakmai koordinátor egyik szerepe az, hogy a pedagógiai vezető mellett kiemelten ő foglalkozzon az iskola szakmai munkájával, az oktatás helyzetével, eredményeivel. Ő felel a fejlesztésért, az újabb, jobb, korszerűbb, eredményesebb tanításért, az oktatás szakmai színvonaláért, a megfelelő pedagógusképzésért, munkánk minőségének biztosításáért. A munkacsoportvezetők középvezetői szinten teszik ugyanezt. A Szakmai Bizottmány a Koordinációs Bizottmány tagjaiból, munkacsoportvezetőkből és az IT-titkárából áll. Ott dőlnek el a legfontosabb szakmai kérdések. Órákat a szakmai koordinátor, egyéb koordinátorok és a munkacsoportvezetők mellett osztályfőnökök és más kollégák is látogatnak. Egy ofőnek sokat mond, ha látja az osztályát más helyzetekben is, nemcsak a saját óráján.
Létezik nálunk a tanári munka értékelésének egy olyan rendszere, amelynek egyik eleme, hogy a munkacsoport vezetője mellett azonos szakos kolléga és egészen más szakos kolléga is látogatja az értékelésben részt vevő tanár több óráját. Második éve zajlik nálunk ez a folyamat, annak idején az IT-nek is bemutattuk, hogy ilyen módon történik a tanárok munkájának az értékelése. Nagyon hasznos forma ez. A pályakezdő vagy nálunk új tanárok is átesnek egy hasonló megmérettetésen, csak tőlük még azt is elvárjuk, hogy az iskolai élet minden terepével ismerkedjenek meg ittlétük első éve alatt.
Tapasztalatom szerint a diákokat nálunk nem nagyon zavarja látogató jelenléte az órán, megszokták már, (gyakran jönnek iskolán kívülről is látogatók), cseppet sem viselkednek másként, mint szoktak. Ez néha zavarba ejtő helyzeteket is jelent olykor. Velem előfordult már, hogy olyan rosszul viselkedtek, ahogy máskor soha nem tették.
Nem tudom, hogy a büntetés a jó-e, de minden esetre azzal teljesen egyetértek, hogy fontos, hogy legyen egyértelmű következménye minden jó és minden nem helyes viselkedésnek, s ennek a következménynek legyen súlya is. A munka akadályozása szerintem is az együttműködés készségének hiányát jelenti, amelynek akár nagyon komoly következményei is lehetnek.
A mostani eredményekkel minden szinten komolyan foglalkozunk. Az érintett osztályok osztályfőnökei a diákokkal elemzik a tanulságokat osztályidőn, megpróbáljuk önelemzésre rávenni az érintett tanulókat. Szülői értekezleteket tartottunk ebben a kérdésben, a munkacsoportok áttekintik tantárgyuknak a helyzetét, készítettünk statisztikát, majd értelmezni is törekszünk azt. Végül a Szakmai Bizottmány már második alkalommal foglalkozott ülésén a szakmai koordinátor előterjesztette anyag alapján a jelenséggel. Elemezzük az egyes évfolyamok sajátos adottságait, osztályok speciális problémáit vizsgáljuk meg. Igyekszünk elkülöníteni egymástól az általános jelenségeket a konkrét feltételektől. Törekszünk vizsgálódásainkban az okokat leválasztani az okozatokról. Ötleteket veszünk át egymástól. A cél a helyzet megoldása.
Kedves Mária, köszönöm az együttgondolkodást, a jó tanácsokat! A levélből sugárzó aggodalma és segíteni akarása abban erősít meg, hogy hármunknak dolgunk előre törni: a diákoknak s tanároknak vállvetve, ám a szülők megerősítése nélkül semmire nem megyünk.
Üdvözlettel:
Szász Kata, az IT titkára

Nagy Ilona
2010. február 22. 22:18

Kedves Mária!
Szász Kata kolléganőm válaszában összefoglalta, mi a szakmai koordinátor feladata, és hogyan próbáljuk a lehetséges megoldásokat megtalálni. Magam sem tudnám ezt ennél jobban bemutatni.
Kérdéseire most röviden válaszolok, az Iskolatanács március 9-i ülésén pedig hosszabban fogok.
Az óralátogatások szeptember óta folyamatosan zajlanak, és a továbbiakban valóban célzottan ott folytatódnak, ahol sok bukás volt. Beszélünk mindenkivel: az érintett munkacsoportvezetőkkel és tanárokkal már beszéltünk is, az óralátogatások pedig mindig úgy érnek véget, hogy óramegbeszélés követi őket, ami a látottak mellett mindig tartalmaz egy általános informálódást is a meglátogatott tanulócsoportról. A diákokkal is beszélgetünk – egyelőre inkább csak informálisan, de tervezünk más, szervezettebb formákat is. Az osztályfőnökök pedig osztálykeretben a diákokkal közösen keresnek megoldást.
Folyik a tanulmányi eredmények statisztikájának elemzése is.
Nagyon értjük a szülők várakozását, de kérünk egy kis türelmet: mindez időigényes folyamat.
Tapasztalatainkról és terveinkről az Iskolatanács következő ülésén beszámolunk.
Üdvözlettel
Nagy Ilona
Szakmai koordinátor

Tájékoztatjuk, hogy a megfelelő működés érdekében a honlap sütiket használ. A sütik útján végzett adatkezelésről bővebben itt tájékozódhat: Adatkezelési Szabályzat

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás