Poli
Iskolai közösségi szolgálat a Közgazdasági Politechnikumban

 1. A közösségi szolgálat célja

Célunk, hogy a politechnikumi diákok ismerjék meg a közösségben való tevékenykedés erejét. Legyen lehetőségük a környezetükben tevékenykedő civil szervezetek munkájába való bekapcsolódásra. Ezen keresztül nyíljon lehetőségük a fejlődésre az érzelmi intelligencia, az önbizalom, a felelősségvállalás, a szociális érzékenység, a társadalmi felelősségvállalás, az együttműködés, az empátia, a konfliktuskezelés, a tolerancia és a problémamegoldás területén.

 1. A közösségi szolgálatban érintett évfolyamok, a részt vevő személyek, feladatok

A közösségi szolgálatot a Politechnikum 9-11. osztályos tanulói számára szervezzük. A három tanév alatt 50 óra közösségi szolgálatot kell elvégezni minden diáknak, egyenlő arányban elosztva.

A munka koordinálását a pedagógiai koordinátor végzi, ő a felelős a fogadó intézményekkel való kapcsolatfelvételért, az egyes tevékenységek megvalósításáért, az adminisztrációért, a problémák kezeléséért.

A munkát a diákok 2-20 fős csoportokban végzik, ha szükséges, felnőtt kísérővel. Folyamatosan vezetik a közösségi szolgálati munkanaplót, minden hónap elején bemutatják az elvégzett munkáról szóló igazolást az osztályfőnöknek.

Minden diákcsoporthoz hozzátartozik egy mentor, aki folyamatosan tartja a kapcsolatot a fogadó szervezetekkel és a diákokkal.

A munkában részt vesznek az osztályfőnökök is, elsősorban adminisztrációs szerepben, illetve  alkalomadtán mentorként.

A politechnikumi mentál team tagjai részt vesznek a felkészítésben, a közösségi szolgálat közben felmerülő helyzetek kezelésében.

 1. Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése, folyamata, tevékenységei

Először a 2013/14-es tanévben szervezünk iskolai közösségi szolgálatot.

A helyi viszonyok feltérképezése után a pedagógiai koordinátor felveszi a kapcsolatot a fogadó szervezetekkel, amelyekkel egy évre szóló vagy hosszabb távú együttműködést köt a Politechnikum. Minden tanévben annyi lehetőséget kell teremteni a közösségi szolgálatra, hogy a diákok többféle lehetőség közül választhassanak.

Ezek alapján az érintett diákok kiválasztják azokat a fogadó intézményeket és munkaformákat, amelyekben szívesen tevékenykednének.


A diákok jelentkezési lapot adnak le tanév elején, amelyben megjelölik, hogy mely területeken szeretnének tevékenykedni. Ezt a szülőknek is alá kell írni.

A konkrét szervezetekhez, konkrét munkára való jelentkezés elektronikus formában történik, a diákoknak el kell küldeni jelentkezési lapjukat a kozossegi.szolgalat[kukac]poli.hu címre. Az ezzel kapcsolatos információk folyamatosan megjelennek a Politechnikum honlapján illetve a Politechnikum Facebook-oldalán.

A jelentkezések alapján az osztályfőnökök, a mentorok és a pedagógiai koordinátor elkészítik a beosztást.

A beosztás alapján kialakult diákcsoportok munkáját egy-egy mentor kíséri figyelemmel.

A munka elkezdése előtt maximum 5 órás felkészítésen vesznek részt a diákok. Ez osztályidőkön, külön iskolai alkalmakon illetve, ha szükséges, a fogadó intézményekben zajlik. Az iskolai felkészítést a mentál team tagjai és a pedagógiai koordinátor végzi.

A diákok a fogadó intézménnyel egyeztetve megtervezik időbeosztásukat, figyelve arra, hogy egy tanévben hány óra közösségi szolgálat szükséges az arányos elosztáshoz.

A diákcsoportokhoz tartozó mentor az első alkalommal elkíséri a diákokat a fogadó intézménybe, majd folyamatosan tartja a fogadó intézménnyel és a diákokkal a kapcsolatot. Probléma esetén a jelzést továbbítja a koordinátornak, aki a mentorokkal, osztályfőnökökkel karöltve intézkedik.

A diákok munkanaplót vezetnek, amelyben megtalálható az elvégzett munka igazolása a fogadó szervezet részéről.

Az osztályfőnökök a munkanaplók alapján havonta adminisztrálják az elvégzett munkát az AROMO-ban.

Tanév végén az iskola igazolást állít ki az elvégzett munkáról, amelyet a bizonyítványban és a törzslapon is fel kell tüntetni.

Tanév végén az iskola értékeli az elvégzett munkát, és módosíthat a koncepción.

Legkésőbb a 11. évfolyam végén maximum 5 órás záró rendezvény keretében a diákok beszámolnak az elvégzett munkáról.

 1. A Politechnikum által kínált közösségi tevékenységek területei

a) egészségügyi,

b) szociális és jótékonysági,

c) oktatási,

d) kulturális és közösségi,

e) környezet- és természetvédelemi,

f) katasztrófavédelmi,

g) közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, továbbá idős emberekkel.

 1. Iratkezelési szabályzat

A fogadó szervezetekkel kötött szerződéseket iktatni, irattárazni és annak lejártáig őrizni kell.

A tanulók munkanaplót vezetnek, amelyben a fogadó szervezetek részéről a kapcsolattartó személy aláírásával igazolja az elvégzett munkát.

A munkát az osztályfőnökök havonta egyszer ellenőrzik és rögzítik (AROMO).

A félévi értesítőben illetve az év végi bizonyítványban és a törzslapon fel kell tüntetni az adott félévben/tanévben elvégzett közösségi munka mennyiségét.

  E-mail az iskolai közösségi szolgálat vezetőjének

  Név (szükséges):

  E-mail cím (szükséges):

  Telefon:

  Tárgy:

  Üzenet:

  captcha

  Oldalunk használatához cookie-k szükségesek. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a cookie-k használatát, vagy zárja be az oldalt. További információk

  Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal cookie-kat használ. A cookie-kat letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a cookie-k használatát.

  Bezár