Poli


Az Iskolatanács 2014. február 11-i ülése

Emlékeztető

az Iskolatanács 2014. február 11-i üléséről

Jelen voltak:

 

Osztályok

Diákok

Szülők

MárkA

 Kunert Mandula

 Puskás Andrea

Maszk

 Tőzsér Kristóf

 –

Guru

 Kiss Csenge

 –

MáGia

 Rozs Barbara

 Rozs Gergely

DolcEVita

 –

 –

SZ-es

 –

 –

ZÓNA

 Csókási Dóra

 Fekete Klára

JOKER

 Füstös Viktor

 Balázs Magdolna

VaGabond

 –

 –

CarpediM

 Nagy Rebeka

 Markovits Péter

L-ME

 –

 Gara Mária

NOVA

 –

 –

Déjà vu

 –

 –

HaRibó

 –

 –

MannA

 –

 –

Fibonacci

 –

 –

Hoppá

 –

 –

ZOÉ

 –

 Csontos Éva

Tanerők

Diósi Alojzia, Fancsaliné Nagy Marianna, Gáti Emese, Hartmann Ibolya, Jakab Judit, Szász Kata

Levezető elnökök: Csókási Dóra, Rozs Barbara, Tőzsér Kristóf

Napirendi pontok:

1. A második idegen nyelvi munkacsoport beszámolójának elfogadása – szavazás

2. A 7.-8.-9.Ny. évfolyamok a Politechnikumban – tapasztalatok, problémák, javaslatok

3. Egyebek

 

1. A januári ülés folyományaként 21 igen és 5 tartózkodás az eredménye a második idegen nyelvi munkacsoport beszámolójáról tartott érvényes szavazásnak.

 

2. Az első három évfolyam problémáit, kérdéseit gyűjtötték össze a levezető elnökök az osztályaikban. A felmerülő ügyeket egyesével vitatták meg a jelenlevők, illetve fűztek hozzájuk megoldási javaslatokat:

 • A mosdók tisztaságának hiányosságai, az elromlott zárak cseréje
 • A dolgozattábla fogyatékosságai
  Minden tanárnak be kell tartania az információadás kötelezettségét (a dolgozatok dátuma, a javítások határideje). Többszöri mulasztás esetén a munkacsoport-vezetőhöz vagy koordinátorhoz lehet fordulni panasszal.
  A dolgozatfalon a röpdolgozatok ideje is szerepeljen – ez a tantárgyfelelős dolga is lehet.
  A hiányzók tájékoztatása az osztályok saját honlapján vagy facebook-oldalán.
 • A közösségi programok elégtelensége
  A mindenkori ügyeletes osztály szervezhetne közhangulatot javító eseményeket az iskola diákságának a honlapon megtalálható Rendezvény kódex útmutatásai alapján.
  Igény mutatkozik több rajzfoglalkozásra, ill. tolerancianapszerű programokra.
  A problémát enyhíthetné önképzőkörök szerveződése, a DÖK életre keltése, a Szülői Hálózat létrejötte és működése szakmai napok szervezésében, pályaválasztási bemutatókon.
 • Az iskolai menza és büfé előtti sorban állás tökéletlenségei
  Tanári ügyelet szükséges az „előzések” megakadályozására.
  Az osztályidők témája lehet a törvénytisztelet és a normakövetés.
  Rajzpályázat hirdetése Miért ne tülekedj a menzán? vagy Ne nyomd le a gyengébbet a büfében! címmel.
 • A grafiti-fal méretnövelésének igénye
  Kreatív csoportok látványtervekkel forduljanak a Koordinációs Bizottsághoz!
 • A tantermek festési-dekorálási korlátai
  Az egyes osztályok pályázhatnak a KB-nál konkrét ötletekkel, részletes tervekkel.

 

3. Lulu tájékoztatott arról, hogy a tanév eleje óta a Politechnikumban tevékenykedő, szervezetfejlesztéssel foglalkozó IFUA nevű cég nem követte a tervezett munkaütemezést. A több hónapos csúszás miatt a huhogás szavazattöbbséggel úgy döntött, hogy a megbízást visszavonja a cégtől és egy ötfős – többségében tanárokból álló − csoport (Barta Géza, Diósi Alojzia, Fehér Márta, Huszár Zsuzsa és Melles Éva) folytatja az elkezdett munkát.

 

4. Elkészült a Borbély Csaba és Rákár Szabó Natália vállalta szülőknek szóló levél (ld. Melléklet), melyben − az IT nevében − arra kérik szülőtársaikat, hogy ki-ki tudassa az osztályával, milyen területeken tudna segíteni az iskolai közösségének. A visszaérkezett információknak Ibolya keres egy megfelelő fórumot, egy internetes interaktív felületet, ahol összegezhetők és nyilvánossá tehetők ezek a felajánlások. A feldolgozásban Rozs Gergely lesz Ibolya segítője. A szülőknek szóló levelek visszaérkezésének határideje a kiküldéstől számított két hét.

Markovits Péter (CarpediM) felvetése alapján ez az adatbank segíthetne abban is, hogy a pályaválasztás előtt álló osztályoknak különböző szakterületeket ismerő szülők (pl. orvosok, közgazdászok, mérnökök, kutatók, vállalkozók stb.) tartsanak bemutató előadásokat a saját pályájukról, tapasztalataikról.

 

Legközelebb 2014. március 11-én fél ötkor találkozunk a könyvtárban, amikor a szülőké lesz az irányító szerep. Balázs Magdolna, Fekete Klára és Rozs Gergely egyebek mellett a házirend véglegesítését és megszavazását vezénylik majd.

 

Budapest, 2014. február 12.

 

Jakab Judit, jegyző

Melléklet

Szülői Heló

Sziasztok, Kedves Szülőtársak!

 

Az IT legutóbbi ülésén felmerült és azonnal nagyon izgalmas beszélgetés tárgyává vált annak a kérdése, hogy a szülők – mint az iskolapolgárság harmadát adó közösség – miként járulhatnának hozzá az iskola nyújtotta pedagógiai élményhez.

Talán ti is egyetértetek abban, a diákklubok, szakkörök szervezésében sokat tudna segíteni egy-egy hozzáértő szülő mentorkodása, illetve az előírt felnőtt felügyelet biztosítása. Biztosak vagyunk abban is, hogy az idei tervek között szereplő „háztartástan” illetve közlekedésbiztonság-oktatás bevezetésében is tevékeny részt tudnának vállalni a szülők. Arról pedig már konkrét tapasztalat van, hogy kapcsolatainkkal nagyon sokat tudunk segíteni olyan projektekben, mint a 2016-tól minden érettségiző diák számára kötelezően előírt közösségi munka megszervezése.

Ennek a gondolatmenetnek a következménye a Szülői Heló, amelynek keretén belül összegyűjtenénk azokat a szülőket, akik hajlandóságot éreznek magukban arra, hogy tudásukkal, tapasztalatukkal, eszközeikkel segítsék az iskolai munkát.

Nagyon sokszor láttuk már azt, hogy az iskola (a tanári kar) számára megoldandó feladat kulcsa ott feküdt valamelyik szülő zsebében, csak éppen senki sem tudta, hogy kérheti valakitől / szüksége lehet rá valakinek.

Mire is gondolunk felajánlás alatt:

•   A pályaválasztási program keretében különböző foglalkozások életszerű, gyakorlati bemutatása.

•   A diákvállalkozás évében vállalkozással foglalkozó szülőkkel beszélgetés, esetleg külső helyszínek meglátogatása.

•   Valamilyen különleges tudás átadása, bemutatása – előadás vagy gyakorlati foglalkozás keretében (pl. elsősegély-nyújtási alapismereteket, alapszintű varrógéphasználatot, sminkkészítést, külföldi egyetemekre való bejutást segítő tanácsadást, családdinamikai alapismereteket, kerékpárszerelést és -építést, kamasz önismereti csoportot stb.).

•   Érdekes / kivételes helyre való bejutás, annak megismertetése bennfentesként (pl. színházban díszletépítő, csillagászati kutatóintézetben éjszakai ügyeletes, nemzetközi menekülttáborban szociális gondozó, artistaképző vezető tanára, TEK-nél kiképző tiszt stb.).

•   Olyan helyiség, infrastruktúra, mely segítség lehet bizonyos tevékenységek alkalmi megvalósításához (pl. saját műhely, saját ipari konyha, saját nyomda, saját focipálya stb.).

•   Nyári vagy alkalmi diákmunka munkahelyek felajánlása.

•   Olyan tárgyi eszközök használatának biztosítása, melyek nincsenek minden háztartásban és alkalmasak kisebb-nagyobb csoport célzott tevékenységét segíteni (tűzzománc-égető kemence, szélgép, autóbusz, szétszedhető lelátó stb.).

•   Kétkezi munka, szellemi feladatok alkalmi elvégzése az iskola részére (nyílt napokon való részvétel beszélgető szülőszerepben, bizonyos nyelvekre/nyelvekről való fordítás, tolmácsolás alkalmilag stb.).

 

A felajánlások begyűjtése a Szülői Helóba egyfajta próbaköve lenne annak, hogy egyáltalán van-e ilyen típusú tudás, szabad erőforrás, ami rendelkezésre áll.

Még egyszer mindez teljesen önkéntes – ha úgy érzitek, szívesen tennétek valamit az iskola közösségéért, akkor ez a megfelelő hely és alkalom, hogy jelentkezzetek!

 

Az Iskolatanács nevében:

Budapest, 2014. február 17.

Az osztály szülőképviselője

Oldalunk használatához cookie-k szükségesek. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a cookie-k használatát, vagy zárja be az oldalt. További információk

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal cookie-kat használ. A cookie-kat letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a cookie-k használatát.

Bezár