Poli


Az Iskolatanács 2015. június 9-i üléséről

Emlékeztető

az Iskolatanács 2015. június 9-i üléséről

 

Jelen voltak:

Osztályok

Diákok

Szülők

Dimenzió

káró

MárkA

Maszk

Guru

Csák Zsolt

MáGia

Rozs Barbara

Zserbó

Rozgonyi Emese

DolcEVita

Königsberger Richárd

ZÓNA

Báthori Cserne

SZ-es

Erdélyi Panka

JOKER

VaGabond

Csikós Dániel

CarpediM

L-ME

Varga László

NOVA

DejaVu

Szász Nikoletta

HaRibo

MannA

Philipp Hanna

Tanerők

Diósi Alojzia, Fehér Márta, Gáti Emese, Matejka István Márton

 

A viharra való tekintettel az ülés meghirdetett időpontjában az IT nem volt határozatképes, ezért feloszlottunk, majd újraalakultuk.

Hartmann Ibolya erdei iskolai távolléte miatt az ülést Diósi Alojzia vezette (a tanári oldal volt soron), és a beszámolókat is ő ismertette.

 

Napirend:

1. Az Iskolatanács titkárának éves beszámolója (ld. 1. számú melléklet)

2. Az Iskolabíróság elnökének beszámolója (ld. 2. számú melléklet)

Az IT előzetesen olvashatta és az ülésen meghallgatta Kraviánszky Anna IB-titkár beszámolóját.

Tanári oldalról az a javaslat hangzott el, hogy az IT a következő tanévben foglalkozzon az Iskolabíróság tevékenységével, beszélgessen a Bíróság működéséről, pedagógiai szerepéről. Ezt a felvetést az IT támogatta.

3. Szavazás az Iskolatanács díjairól (ld. 3. számú melléklet)

Az IT titkosan szavazott a beérkezett jelölések és indoklások alapján a következő díjak idei nyerteseiről: Az Év Szülője, Politzer-díj, Post Politechnikum-díj, Fülig Jimmy-díj, Az Év Csoportja.

2015. 06. 09.

Fehér Márta

 

1. számú melléklet

Beszámoló

Az Iskolatanács éves munkájáról, a tanév eleji tervezet megvalósulásáról

 

I. Az Iskolatanács SzMSz-ét több ponton módosítottuk, kiegészítettük.

a) Bekerült az alábbi, megerősítő pont (a Szervezetfejlesztés javaslata alapján): Ha az IT a tényleges 2/3-os többség támogatásával (akár levélszavazással) írásos előterjesztést nyújt be, akkor a javaslatot, beadványt a vonatkozó politechnikumi testületnek kötelező megtárgyalnia.

b) Lehetővé tettük a levélszavazás intézményét bizonyos feltételek alapján.

c) Életszerűvé tettük a szavazás rendszerét egyrészt az 50 % + 1 fő részvételi követelménnyel, illetve tisztáztuk a döntéskényszer fogalmát, elfogadva egy logikus szavazási mechanizmust ennek megállapításához.

Reményeim szerint ezzel az Iskolatanács SzMSz-ének kérdése hosszabb ideig nyugvópontra került. Az Iskolatanács elkezdett a Politechnikum életének stratégiai kérdéseivel foglalkozni, ezekben segíteni, a diákok véleményét megpróbálni „artikulálni”, azaz kifejezésre juttatni.

 

II. Stratégiai kérdések közül ebben a tanévben foglalkoztunk:

1. A tanulók tanári értékelésének átgondolása, javaslat készítése.

Diák-tanár munkacsoport alakult egy új kérdőív összeállítására. Ezt a diákok 90 %-a kitöltötte, feldolgoztuk, majd ezek alapján született egy összefoglaló és javaslat, amelyet az IT elfogadott és a szakmai elé terjesztette. A Szakmai Bizottmány június 03-án tárgyalta az előterjesztést, mindenben támogatta és ősszel a Huhogás elé bocsátja az anyagot. November végére elkészül a tanári értékelés új koncepciója.

2. A nyelvi év értékelése, javaslatok készítése

Ebben a témában is tanár-diák munkacsoport alakult, a jelenlegi állásról röviden beszámolnak. A munka folytatódik jövőre, mert a minisztériumi állásfoglalás tükrében jobban meg lehet határozni az átalakulás mértékét.

3. Az osztályfőnökök munkája, az osztályidők tartalma – Mik a szülői és diák elvárások?

A tanév utolsó harmadában merült fel a téma, amely a következő évben mélyebb foglalkozást igényel majd.

4. Megszerveztük és megtartottuk viszont a 2. Egészségnapot 2015. május 12-én, véleményem szerint nagyon sikeresen és eredményesen. A visszaérkezett értékeléseket még nem volt idő feldolgozni, ez is a nyár feladata lesz.

5. Bár a tervezetben nem szerepelt, de hamar napirendre került az iskola internetes ellátottságának kérdése, fejlesztése, amely megvalósulni látszik. Májustól egy osztály próbálja a rendszert, a tapasztalatok alapján szeptembertől szélesedhet a kör, míg teljessé nem válik az internet elérhetősége és tanórai használata.

 

III. Nem került sor az alábbi tervezett témakörökre:

1. Tanulási motiváció, tanulásmódszertan, tanulási technikák – szülői és diák oldalról megközelítve

2. Tanulás a 7. és 8. évfolyamon – Kisgimnázium? „Igazi” gimnázium? – Mik az életkori sajátosságok, hogyan kezeljük az iskolában és otthon ezeket a sajátosságokat?

3. A témahetek megújítása, felmérések ezzel kapcsolatban

A következő év elején megbeszéljük, hogy ezek közül mit tartunk fontosnak, miben szeretnénk véleményt formálni.

 

IV. Félig megvalósult tervek:

1. A bemeneti és kimeneti mérés (végzősöknél) megvalósítása
A végzős osztályok kitöltötték a kérdőívet, a feldolgozása nyáron elkészül, ősszel beszámolok róla.

2. Tervezet a bemenetelire is született, de gyakorlatban nem próbáltuk ki. Ebben nem történt előrelépés.

3. A Szülői Heló további szélesítése és gyakorlati elterjesztése. Egyelőre elmaradt.

 

Összességében úgy érzem, eredményes évet zárhatunk, aktív munka áll az Iskolatanács mögött. A munkacsoportokban – a témákból adódóan – inkább a diákok és tanárok tevékenykedtek, az Egészségnap és egyéb rendezvények (Nyílt Nap) során a szülők voltak aktívak. Valamennyire nőtt a rendszeresen résztvevő diákképviselők száma, illetve az „önkéntes hadjárat” következtében új képviselők jelentek meg, akik méltóbb és elkötelezettebb érdekképviselői az osztályuknak. Bízom benne, hogy a szülői képviselet is nőni fog talán olyan osztályokban is, amelyeknek ebben az évben alig láttuk a tagjait.

 

Köszönöm mindenkinek a munkáját és jó pihenést kívánok!

2015. 06. 03.

Hartmann Ibolya, az Iskolatanács titkára

2. számú melléklet

Iskolabírósági beszámoló – 2014/15

készítette: Kraviánszky Anna nyugalmazott IB-titkár

 

Az idei tanévben a Szervezetfejlesztő bizottság az IB-vel egyeztetve némileg átalakította a szervezet struktúráját. Például az eddigi három tanárbíró helyett idén már négy (Surányi Anna, Kapi Márton, Kis András és jómagam) dolgozott, ami jelentősen csökkentette az egy bíróra jutó ügyek számát, illetve megkönnyítette az ügyek kiosztását is. A korábbi évek tapasztalatai alapján indokoltnak láttuk a diák- és a szülőbírók számának emelését is (osztályonként 2-2 fő), amit az osztályfőnököknek még szeptemberben javasoltunk, de ezt sajnos csak néhány osztályban sikerült megvalósítani. Ezért elkezdtünk dolgozni egy iskolabíró népszerűsítő kommunikációs stratégia kialakításán (szeretnénk bemenni osztályidőkre, szülői értekezletekre). Szeretnénk, ha több rendelkezésre álló diák- és sokkal több szülőbíró lenne.

Surányi Anna újítása volt az IB működésében, hogy még a tárgyalás előtt a tanárbírók tanórákat látogatnak, hogy teljesebb képük legyen a bepanaszolt diákról. A tárgyalás után pedig igyekeznek részt venni azokon az órákon, amelyeken a diákoknak valamilyen feladatot kell végrehajtaniuk. Újdonságnak számít a terem elrendezése is, év eleje óta a résztvevők egy nagy körben ülnek, ezáltal hangsúlyozva a partneri viszony, az együttműködés és a konstruktivitás fontosságát. Az idei tanévtől úgy döntöttünk, hogy nem jelentetjük meg a Poligráfban a tárgyalások teljes jegyzőkönyvét, csak a panaszt és a fokozatot indoklással. További újítás, hogy a tárgyalást idén több (4) alkalommal is mediációval helyettesítettük.

A 2014/15-ös tanévben 41 ügy volt (tavaly 66), ebből tizenhat órai viselkedési problémával, az együttműködés hiányával kapcsolatos panasz volt, emellett négy súlyosabb, verekedéses ügyet is tárgyaltunk, a maradék pedig főleg valamilyen kötelességmulasztással összefüggésben lévő panasz volt (késés, hiányzás, lógás). Sajnálatos módon jelentős javulást nem igazán tudtunk elérni ezekben az esetekben, sokszor szélmalomharcnak tűntek a hiányzásos tárgyalások. Erre még nem sikerült kidolgoznunk semmilyen valóban hatékony módszert, így ez egy fontos megoldandó feladat maradt, ami azonban már a következő bírósági titkár feladata lesz, ugyanis 2015 márciusában, öt év után lemondtam bírói tisztségemről. Ennek oka, hogy a felvételi bizottsági, osztályfőnöki és munkacsoport-vezetői munkáim mellett a továbbiakban nem tudom felelősségteljesen elvégezni az iskolabírósági feladatokat. Nagyon szerettem tárgyalni, hiányozni fog a bíróság.

 

3. számú melléklet
Jelöltek az IT-díjakra 2015-ben

A tanítás utolsó heteiben valamennyi iskolapolgár leadhatta nominációját az idei IT-díjakra. A figyelembe veendő jelöltállítás csak indoklással történhetett. Az alábbi iskolapolgárok közül választja ki június 9-én az Iskolatanács 2015 díjazottjait:

 

Az Év szülője

•    Csák Zsolt

•    Fehér Árpád

•    Horváth Fruzsina

•    Kovács Zsolt

•    Mályi Gábor

•    Markovits Péter

•    Mentler Gyula

•    Mogyorósi Dianna

•    Nagyváradi Tamás

•    Rákár-Szabó Natália

•    Szabó Ildikó

•    Szakálné Boruzs Mariann

•    Szöllősi László

•    Várnai Tünde

•    Vernyik Ilona

•    Villing Sándor

 

Politzer-díj

•     Anda Tamás

•     Báthori Cserne

•     Bekő Júlia

•     Felszeghy Áron

•     Füstös Viktor

•     Haraszti Panni

•     Jakab Judit

•     Kabai Dóra

•     Lukács Laura

•     Lukács Lea

•     Máthé Zsófia

•     Orosz Dávid

•     Szabó Bence

•     Tang Mei Tímea

•     Tóth Bertalan

•     Töpler Tamás

•     Tremmel Márk

 

Post Politechnikum-díj

•    Cser Bence

•    Huszár András

•    Kovács András

•    Krizsán Lili

•    Lévai Balázs

•    Major Zoltán

•    Matejka István

•    Péterfi Péter Balázs

•    Pivarnyik Balázs

•    Röpi-szervezők (Szisza, Kovács András)

•    Surányi Anna

•    Zahár Fanni

•    Zsótér Dániel

 

Fülig Jimmy-díj

•    Anda Tamás

•    Dávid Lajos

•    Deák Andrea (konyhás)

•    Délutáni portás bácsi, akinek kis gyerekei vannak (? Attila)

•    Kajuha Kitti

•    R. Gergely A. Kelvin

•    Lajter Judit (Szöcsi)

•    Mihályi Csabáné Böbe

•    Sörös Gábor

•    (?) Szilárd, a Poliház portása

•    Szűcs László

 

Az Év csoportja

•    A 7.-es színjátszókör

•    Budapesti Séták

•    Erasmus+

•    Fotószakkör

•    A Gólyatábort szervezők csapata

•    Másik Színház, Másik Színház középhaladó csoport, a Másik Színház felnőtt csapata

•     NOVA

•     Pöle

•     Pénteki focicsapat (Jáky Dániel)

•     Rajzszakkör

•     Rob Dawson főzőköre

•     Univerzum a bulikákért

•     Videoszakkör

Oldalunk használatához cookie-k szükségesek. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a cookie-k használatát, vagy zárja be az oldalt. További információk

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal cookie-kat használ. A cookie-kat letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a cookie-k használatát.

Bezár