Poli
Tájékoztató a 2017/18-as tanévben igénybe vehető normatív támogatásokról

I. Térítésmentes tankönyvellátásra jogosult az a tanuló, aki

 1. tartósan beteg
 2. sajátos nevelési igényű[1]
 3. három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él
 4. nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult
 5. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
 6. gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül

Térítésmentes tankönyvellátásra a tanuló abban a köznevelési intézményben jogosult, amelyikkel 2017. október 1-jén tanulói jogviszonyban áll.

II. Ingyenes vagy kedvezményes diákétkezésre jogosult az a tanuló, aki:

 1. tartósan beteg
 2. sajátos nevelési igényű[1]
 3. három vagy több gyermeket[2] nevelő családban él
 4. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
 5. gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül

A kedvezményre való jogosultságot az alábbi okiratok bemutatásával szükséges igazolni:

 • a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás;
 • Igazolásként az igénylést megelőző hónapnál nem régebbi bérjegyzék, bankszámlakivonat, postai igazoló szelvény fogadható el.
 • Amennyiben a postai igazoló szelvényen nem szerepel a címzett, a tanuló(k) nevét és osztályát kézzel rá kell vezetni.
 • Ha a családi pótlék egyéb családtámogatási ellátással együtt kerül kifizetésre / folyósításra, az igazoló dokumentum egy arra alkalmas részén szükséges a kapott összeg jogcímenkénti bontását megadni és a részletezést aláírással ellátni.
 • tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolást;
 • a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye;
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló önkormányzati határozat.
 • a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő tanuló esetén a számára gyámhatósági határozat alapján gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által kiállított igazolás

A II/.3 jogcím esetében nincs szükség kiegészítő igazolás csatolására, e jogcím választása esetén kérjük az érintett gyermekeket a jogcím alatt található táblában feltüntetni. Több gyermek esetén kérjük a három legfiatalabbat megnevezni.

Az étkezési kedvezmény az iskolában biztosított ténylegesen igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díjból jár. A kedvezmény mértéke az étkezéstérítési díj 50%-a, a 7-8. évfolyamra járó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók és a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő tanuló esetében az étkezéstérítési díj 100%-a. A kedvezmény napi 1 adag menüre vonatkozik, nem ruházható át és nem vehető igénybe azokon a napokon, amikor a tanuló hiányzik az iskolából.

A tankönyveket az intézmény minden tanulónak térítésmentesen biztosítja. A fenti “I. Térítésmentes tankönyvellátásra jogosult” pont szerinti tanulók ezen túlmenően 12.000 Ft engedményt kapnak az iskola-fenntartási hozzájárulás fizetési kötelezettségükből azzal, hogy ez a kedvezmény csak azon tanulók után vehető igénybe, akik 2017. október 1-jén az intézménnyel tanulói jogviszonyban állnak és a jogosultságukat alátámasztó igazolásokat bemutatták.

Az igénylés csak a jogosultságot igazoló irat(ok) bemutatásával válik érvényessé, a kedvezmények csak az iskola erről szóló visszaigazolásának időpontjától illetik meg jogszerűen az arra jogosultat.

Az igazolások benyújtására indokolt esetben, ha a jogosultságot az illetékes hatóság csak az igénylés benyújtását követően tudja igazolni 2017. október 15-ég haladék kérhető.

Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként csak egy jogcímen vehető igénybe, ezért több jogcím esetén a nagyobb kedvezményt nyújtót, azonos mértékű kedvezmény esetén pedig a hosszabb érvényességű jogcímet kérjük megjelölni.

A családbafogadó gyám a saját és a gyámsága alatt álló gyermek tekintetében is kérheti az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre való jogosultság megállapítását.

A normatív támogatásra vonatkozó igénylést az IFH adminisztrációs felületen generált igénylőlapon kell benyújtani a jogosultságot alátámasztó dokumentumokkal együtt. A benyújtás határideje:

 • jogviszonnyal rendelkező tanulóink vonatkozásában a 2017/18-as tanév megkezdéséhez szükséges dokumentumok benyújtásával egyidejűleg, május 29-éig
 • új tanulóink vonatkozásában a beiratkozással egyidejűleg

 

[1] a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd

[2] közös háztartásban élőként kell figyelembe venni

 1. a tizennyolc éven aluli,
 2. a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, és
 3. életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos

gyermeket,kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet.

Tájékoztatjuk, hogy a megfelelő működés érdekében a honlap sütiket használ. A sütik útján végzett adatkezelésről bővebben itt tájékozódhat: Adatkezelési Szabályzat

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás