Poli


Az idei első Irodalmi háziverseny megoldásai

A 2017/18-as tanév első háziversenyének megfejtései

  1. Goethéről helyesen (7 pont)

a) Goethe íróvá válásának fontos állomását jelentette Salzburg Strassburg, a Sturm und Drang egyik központja, félig-meddig szülőföldje.

b) Itt találkozott Goethe Heinével Herderrel, az új mozgalom szellemi vezérével.

c) 1775 őszén Goethe Wetzlarba Weimarba érkezett, ahol először a nagyhercegség pénzügyeinek vezetője, majd miniszterelnöke lett.

d) Reformterveit nem koronázta siker, így valósággal elmenekült – önmaga elől is – Itáliába.

e) Hazatérése után alkotó ereje visszatért, művészete a klasszicizmustól Sturm und Drangtól határozottan a Sturm und Drang klasszicizmus felé fordult.

f) 1796-ban befejezte korábban megkezdett fejlődésregényét, a Tonio Krögert Wilhelm Meister tanulóéveit.

g) Faust című művében az első rész történésének gerincét a fiatal és szép polgárlány, Lotte Margit tragédiája adja.

  1. Zenével kapcsolatos hiánypótlás (7 pont)

Az irodalmi mű szerzője

A mű címe

A zeneszerző neve

Shakespeare

Macbeth

Verdi

Victor Hugo

Hernani

Verdi

Garay János

Az obsitos/Háry János

Kodály Zoltán

Szophoklész/Cocteau

Oidipus rex

Sztravinszkij

Mallarmé

Egy faun délutánja

Debussy

Puskin

Pikk dáma

Csajkovszkij

Beaumarchais

Figaro házassága

Mozart

  1. Biblia – mitológia (7 pont)

Kire vonatkozik az alábbi leírás?

a) Ószövetségi király, a Zsoltárok könyvében olvashatók költői művei: Dávid

b) Ószövetségi próféta Ady egyik kötetének címében: Illés

c) A damaszkuszi úton vált vallásüldözőből ugyanezen vallás hirdetőjévé: Saul/Pál

d) A tenger istene a görög mitológiában: Poszeidon

e) A görög főisten felesége: Héra

f) Állandó jelzője szerint bagolyszemű: Pallasz Athéné

g) A görögök kovácsistene: Héphaisztosz

  1. Fogalmak

Az alábbi meghatározásokban mely fogalmakra ismersz?    (8 pont)

a) A rímes hexameter–pentameter középkori neve. Leoninus

b) Ókori minták nyomán különösen a klasszicizmusban kedvelt verses oktatás, világnézeti, erkölcsi vagy költészettani témakörrel, az óda vagy episztola műfajában, de önálló műfaj is. Tanító költemény

c) A középkori színjátszásnak az a fajtája, amelynek legfőbb műfaji sajátossága a rögtönzés. Állandó típusokkal, hagyományos jellemekkel dolgozik, egy-egy színész rendszerint ugyanazt a típust személyesítette meg. Commedia dell’arte

d) Eredetileg szónoklástan, az ékesszólás tudománya. Későbbi tágabb jelentésében: az irodalmi kifejezésre jellemző szerkezeti és nyelvi-stilisztikai sajátosságokkal foglalkozó tudomány. Retorika

e) A regénynek ez a fajtája valamilyen bölcseleti tétel, állítás igazságát vagy helytelenségét kívánja igazolni, de nem elvont fejtegetések útján, hanem érdekesen bonyolított cselekmény, változatos eseménysorozat segítségével. Tézisregény / irányregény

f) Elképzelt, végletesen rossz társadalmi berendezkedés bemutatása. Gyakran a valóságos társadalmi visszásságok szatirikus felnagyítása, más esetben rémlátomás az emberiség jövőjéről. Ellenutópia

g) Az időmértékes verslábak jelölésében a nyomatékos elem neve. Arszisz

h) Hajnali dalok – úgy keletkeztek, hogy a szerelmes lovagot a torony őre vagy őrködő barátja figyelmeztette, hogy közeledik a hajnal, a szerelmes óráknak vége. Albák

  1. Babits Mihályról 11 pont

a) Milyen alapítvány kurátora volt ő? Baumgarten

b) Melyik világirodalmi művet fordította tercinákban? Dante: Isteni színjáték

c) Kikkel együtt fordította a teljes baudelaire-i életművet? Szabó Lőrinc, Tóth Árpád

d) Egészítsd ki a következő hiányos kötetcímeket! (7)

A nyugtalanság völgye

Herceg, hátha megjön a tél is!

Versenyt az esztendőkkel

Levelek Íris koszorújából

Sziget és tenger

Recitatív

Az istenek halnak, az ember él

Megfejtők:
Aschenberenner Lili (pacman), Illés Bálint (Anonym),
Iván Tamás (pacman), Magyari Sebestyén (káró), Medgyasszay Ágoston (pacman),
Sághi Nóra (DolcEVita), Varga Maja (MIQN)

Oldalunk használatához cookie-k szükségesek. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a cookie-k használatát, vagy zárja be az oldalt. További információk

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal cookie-kat használ. A cookie-kat letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a cookie-k használatát.

Bezár