Poli
Szociális alapon kérhető támogatások

A Közgazdasági Politechnikum (a továbbiakban Politechnikum) pedagógiai programjában is megfogalmazott egyik alapértéke “a társadalmi szolidaritás, a szociális elkötelezettség. Célunk az, hogy amennyire anyagi helyzetünk és egyéb lehetőségeink engedik, törekedjünk a szociális hátrányok kompenzációjára.

A szociális hátránykompenzáció érdekében biztosított támogatásokat és az azokhoz kapcsolódó előírásokat a Szociális alapon adható kedvezmények és támogatások szabályzata tartalmazza, melynek lényegi elemeit igyekszünk a továbbiakban röviden összefoglalni, a leírás azonban nem helyettesíti a szabályzat alapos ismeretét.

A támogatások biztosításával kettős célt igyekszünk megvalósítani. Egyrészt szeretnénk elősegíteni, hogy a Politechnikum értékrendjével és pedagógiai munkájával szimpatizáló, átlagos anyagi körülmények között élő családoknak is legyen lehetőségük gyermeküket a Politechnikumban taníttatni, másrészt fontosnak tartjuk, hogy a már folyamatban lévő tanulmányokat egy váratlan és átmenetileg nehéz élethelyzet miatt ne kelljen a diáknak félbeszakítania.

1.      Támogatási formák

Az iskola által biztosított szociális alapú támogatásokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Ssz.

      Támogatási                 forma

      igényelheti

    igényelhető

igénylés időszaka

szociális helyzet felmérése

   1.

Iskola-fenntartási hozzájárulás (IFH) teljesítéséhez nyújtott támogatás

 – tanévenként igényelhető, egy tanévre szóló támogatás

rendes felvételi eljárásban a Politechnikumba jelentkező tanuló édes- vagy örökbefogadó szülei*

rendes felvételi eljárásban a Politechnikumba jelentkező tanuló után

az iskola által tanévenként közzétett pályázati felhívásban megjelölt időszakban
 (február-március hóban)*

általános eljárásban

a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódóan az iskolával szerződéses kapcsolatban álló szülők*

az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanuló után

az iskola által tanévenként közzétett pályázati felhívásban megjelölt időszakban
 (április-május hóban)

általános eljárásban

a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódóan az iskolával szerződéses kapcsolatban álló szülők*

átjelentkezők és a már tanulói jogviszonnyal rendelkező, váratlanul nehéz élethelyzetbe került tanulók után

az előző pontban tanévenként közzétett pályázati felhívás alapján a tanév szorgalmi időszakában bármikor

általános eljárásban

  2.

Maecenas ösztöndíj – az IFH megfizetése alóli teljes vagy részleges mentesség a tanulmányok teljes idejére

a felvételre javasolt tanuló édes- vagy örökbefogadó szülei a civil szervezettel közösen

felvételre javasolt tanuló után, megfelelő civil szervezeti támogatás mellett

a civil szervezettel történő egyedi egyeztetés szerint

általános eljárásban

a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódóan az iskolával szerződéses kapcsolatban álló szülők* és a tanuló közösen

az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanuló után

kizárólag az iskola által esetileg közzétett pályázati felhívás szerinti időszakban

általános eljárásban

  3.

Pedagógia programban nem szereplő, az iskola által szervezett programok költségeihez támogatás

a tanulóval közös háztartásban élő, a tanuló felett szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő

az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanuló után

a szervezett programot megelőző három hónapban

egyszerű-sített eljárásban

  4.

Diákétkeztetéshez nyújtott rendkívüli támogatás

   a tanulóval közös   háztartásban élő, a   tanuló felett szülői     felügyeleti jogot          gyakorló szülő

     az iskolával                  tanulói              jogviszonyban       álló tanuló után

      a tanév során                  bármikor

  egyszerű-       sített   eljárásban

* Ha a felvételre jelentkezett tanuló egy már tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulóval azonos eltartói közösségben él, az esetleges támogatásra vonatkozó közös kérelmet a tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulóra vonatkozó pályázati időszakban kell benyújtani.

Fenti támogatásokkal azokat a tanulókat kívánjuk segíteni, akiknek a szociális helyzete azt indokolja. Mivel az e célra elkülönített keretösszegünk véges, kérjük, hogy csak azok folyamodjanak támogatás iránt, akik önerőből semmiképp nem tudják az adott fizetési kötelezettséget teljesíteni.

1.      A tanuló szociális helyzete

A szociális helyzetről az alábbiak felmérésével igyekszünk reális képet nyerni:

 1. a tanulót eltartó közösség(ek) jövedelmi helyzete
 2. a szabályzatban rögzített, speciális életkörülmények fennállása, amelyek a tanulót eltartó közösség(ek) számára az átlaghoz képest többletköltséget jelentenek
 3. a tanulót eltartó közösség(ek) vagyoni helyzete

2.      Eljárási szabályok

A tanuló szociális helyzetét a Szülő(k) támogatás iránti kérelme / pályázata alapján – a fenti táblázatban írtak szerint – általános vagy egyszerűsített eljárásban bíráljuk el.

 • Általános eljárást folytatunk le, ha a támogatás várható összege éves szinten jelentősnek mondható, ezért az IFH teljesítéséhez kért támogatásokkal (fenti tábla 1. és 2. ssz.) kapcsolatos döntést általános eljárás keretében hozzuk.
 • Egyszerűsített eljárást folytatunk le, ha a támogatás várható összege éves szinten kevésbé jelentős, ezért a fenti tábla 3. és 4. sorszámmal jelzett támogatásokkal kapcsolatosan egyszerűsített eljárás keretében hozunk döntést.

2.1  IFH teljesítését érintő támogatási kérelem elbírálása általános eljárás keretében

 • Maecenas ösztöndíj (2. ssz.) iránti kérelmet kizárólag akkor lehet benyújtani, ha a Politechnikum erre vonatkozó felhívást tesz közzé, ami legkorábban akkor lehetséges, ha legalább egy tanuló teljes tanulmányi idejét fedező forrás a Szolidaritási Alapban rendelkezésre áll.
 • A következő tanévre előírt IFH teljesítésének támogatására (1. ssz.) a Politechnikum a megelőző tanévben pályázati felhívást  tesz közzé, mely alapján azok a Szülők kérhetnek támogatást, akik a Politechnikummal gyermekük tanulói jogviszonyára vonatkozó szerződéses kapcsolatban állnak, illetve azok, akiknek a gyermeke rendes középiskolai felvételi eljárás keretében felvételre jelentkezett a Politechnikumba.
 • A Politechnikum által az adott tanévre közzétett, elvárt minimum IFH-t minden tanuló után meg kell fizetni. Ettől csak különlegesen indokolt esetben és csak időlegesen lehet eltérni. Támogatás maximum ezen éves minimumösszeg feletti IFH fizetési kötelezettségre kérhető.
 • A kérelmet részletes adattartalmú pályázati adatlap benyújtásával, az adatlapon feltüntetett jövedelmi adatok és speciális életkörülmények hivatalos igazolásával, a megjelölt határidőig kell benyújtani.
 • Ha az eltartói közösség anyagi helyzetében tanév közben áll be jelentős, kedvezőtlen változás és a vagyoni helyzet, a korábbi megtakarítások, esetleges biztosítások nem nyújtanak megfelelő megélhetési forrást, a szorgalmi időszakban soron kívül is nyújtható be pályázat. A pályázati időszakot követően felvételt nyert átjelentkezőknek ugyancsak lehetőségük van soron kívüli pályázatot benyújtani.
 • Amennyiben az eltartói közösségből több tanuló is jár a Politechnikumba, támogatási igény esetén közös kérelmet kell benyújtani és abban az érintett tanulók mindegyikét fel kell tüntetni.
 • Amennyiben a tanulói jogviszony létesítésére / fenntartására kötött szerződést (ténylegesen vagy felvételre jelentkezők esetében várhatóan) aláíró Szülők különváltan, külön háztartásban élnek, az érintett tanuló(k)nak két eltartói közössége van, a következő tanévre előírt IFH pedig a két közösséget fele-fele arányban terheli. Ha valamely eltartói közösség aktuális teherbíró képessége nem teszi lehetővé a terhére előírt ifh teljesítését, az egyes közösségeknek – a rájuk eső rész vonatkozásában – külön-külön kérelmet / pályázatot kell benyújtaniuk.
 • A benyújtott pályázat akkor érvényes, ha az abban feltüntetett adatok és a csatolt igazolások hiánytalanok, ellentmondásmentesek, illetve a feltüntetett jövedelem az eltartói közösség alapszintű megélhetésén túl legalább az adott tanévben elvárt minimum IFH-ra fedezetet nyújt.
 • E feltétel nem teljesülése esetén a pályázat hiányosságait pótolni szükséges, mivel csak a formailag hibátlan, tartalmilag ellentmondásmentes pályázatokat tudjuk érdemben elbírálni.
 • A következő tanévre vonatkozóan nem ítélhető meg támogatás az után a már jogviszonnyal rendelkező tanuló után, akinek az IFH-egyenlege a döntés napján elmaradást mutat egészen addig, ameddig a tartozás rendezése maradéktalanul meg nem történik, kivéve, ha a tartozás rendezéséről a Politechnikum és a Szülők írásban megállapodtak és a Szülők azt a vállaltak szerint teljesítik is.

2.2  Egyéb támogatások iránti kérelmek elbírálása egyszerűsített eljárás keretében

 • A Politechnikum által szervezett, a pedagógia programban nem szereplő esemény költségeihez kért támogatás, valamint a diákétkeztetés költségeihez kért rendkívüli támogatást iránti kérelmeket egyszerűsített eljárásban bíráljuk el.
 • A támogatási kérelmet a kérelem tárgya szempontjából érdemi információk megadásával, egyszerűsített adatlapon kell benyújtani, amihez igazolást nem kell csatolni.
 • Ha az adott tanévre a tanulót érintően az IFH teljesítéséhez előzőleg nyújtottak be érdemben elbírált pályázatot, akkor ennek eredményét kell felhasználni minden, a döntéssel érintett tanévben benyújtott egyéb támogatás iránti kérelemmel kapcsolatos döntéshez.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos ügyekben a Politechnikum Szociális Bizottsága jogosult eljárni. A Szociális Bizottság tagjai nemcsak fogadják, ellenőrzik és elbírálják a beérkezett kérelmeket, hanem tájékoztatással és szükség szerinti egyéni segítségnyújtással támogatják a kedves szülőket.

Tájékoztatjuk, hogy a megfelelő működés érdekében a honlap sütiket használ. A sütik útján végzett adatkezelésről bővebben itt tájékozódhat: Adatkezelési Szabályzat

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás