Poli
Felvételi információk a 4+1 osztályos képzésről – 2021

Időpontok a felvételi eljárásban – nyolcadikosoknak

Kódszámok: 035464 (iskola) 0002 (tanulmányi terület)

 1. Online nyílt nap: 2020. november 21. (szombat), 9:00–12:00
 2. Jelentkezési határidő a központi írásbeli felvételire: 2020. december 4. (péntek)
 3. Központi írásbeli felvételi: 2021. január 23. (szombat), 10:00 Pótló írásbeli felvételi (azok számára, akik az írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni): 2021. január 28. (csütörtök), 14:00
 4. Az írásbeli eredményének megtekintése: 2021. január 29. (péntek), 08:00-16:00
 5. A Felvételi Bizottság és az iskolavezetés (online) fogadónapja (előzetes bejelentkezés alapján): 2021. február 10. (szerda), 16.00-19.00
 6. Jelentkezési határidő: 2021. február 19. (péntek)
 7. Szóbeli felvételi: 2021. március 3-5-6. (szerda, péntek, szombat)
 8. A sorrend kifüggesztése: 2021. március 9. (kedd)

 

Felvételi tájékoztató füzet

Gyakran Ismételt Kérdések

 

Szóbeli és írásbeli felvételi

 •       Van-e lehetőség a felvételi eljárás megkerülésével bejutni a Politechnikumba? Léteznek-e támogatói helyek?

Induló osztályokba csak sikeres felvételivel lehet bekerülni. Már meglévő osztályokba pedig átjelentkezéssel. Ilyenkor nincs felvételi, de az átjelentkezők között is gyakran versenyhelyzet alakulhat ki.

 •       Milyen ruhában kell jönni a felvételire?

Bármilyen kényelmes öltözékben.

 •       Lehet-e a Poliban írni a központi írásbeli felvételit?

Igen, a Poli is vizsgahelyszín.

 •       A járványhelyzetben hogyan szervezik meg az írásbeli felvételit?

A központi utasítások szigorú betartása mellett. A belépőknek a testhőmérséklet mérés mellett orrot, szájat eltakaró maszkot kell viselniük, valamint a belépéskor kezüket fertőtleníteni kell. A termeket  a biztonságos távolságtartással rendezzük be.

 •       Hogyan történik a szóbeli meghallgatás, ha a járványhelyzet ekkor fennáll még?

A központi utasítások iskolánkra is vonatkoznak. Amennyiben februárban tarthatnak szóbeli felvételiket az iskolák, a hagyományos csoportos és egyéni felvételi helyett biztonsági okokból idén akkor is csak egyéni felvételit szervezünk. A szükséges távolságtartást és a higiénés előírások betartását az egyéni felvételi vizsgán is biztosítani tudjuk.

 •       Kell-e csatolni a versenyeken kapott okleveleket, a helyezések igazolását?

Nagyon örülünk, ha a hozzánk jelentkezők jeleskednek valamilyen dologban. A jelentkezési laphoz nem kell csatolni ezeket a dokumentumokat. A szóbeli felvételin természetesen örülünk annak, ha a hozzánk jelentkező diák beszél azokról a tevékenységeiről, amelyeket kedvvel és sikerrel végez.

 •       Van-e méltányossági eljárás a szóbeli behívásokról lemaradtaknak?

A szóbelire behívott diákok 2,5-3-szor annyian vannak, mint ahány férőhelyünk ténylegesen van. A szóbeli behívás alsó ponthatárát úgy határozzuk meg, hogy a szóbelin adható maximális pontszám elérésekor esélyük legyen a bekerüléshez. Így, ha valakinek a hozott pontjai e határ alatt vannak, azoknak a szóbeli felvételi maximális pontszáma sem lenne elegendő a bejutáshoz, ezért sajnos nincs lehetőség méltányossági eljárásra.

 •       Ha a közzétett rangsor alapján felvették gyermekemet, van-e teendőnk?

A végleges, egységes felvételi jegyzék (melyet a győri központ hoz) közzététele után iskolánk értesíti a felvett és a helyhiány miatt elutasított tanulókat. A felvett diákok ezt követően kapnak levélben tájékoztatást a beiratkozás teendőiről.

 •       Érdemes-e az iskola igazgatóját felvételi ügyben megkeresni, és tőle kérni segítséget?

Nem, a Politechnikum egy demokratikus intézmény, amelynek felvételi ügyeit a Felvételi Bizottság intézi, az iskola pedagógiai vezetője és Koordinációs Bizottsága csak ennek szabályos működését ellenőrzi. A Felvételi Bizottság tagjai menedzselnek minden felvételivel kapcsolatos ügyet, az ilyen tárgyú levelek és személyes kérések is hozzájuk kerülnek. Ők a törvényi keretek között a Politechnikum eljárásrendje szerint végzik munkájukat.

 •       Le kell-e pecsételtetni és alá kell-e íratni az általános iskola képviselőjével (pl. az osztályfőnökkel vagy az igazgatóval) a jelentkezési lapot?

Akik a nyelvi évre jelentkeznek, azoknak alapesetben igen. Kivételt csak az jelent, ha nem általános iskolából, hanem egy másik gimnáziumból felvételiznek hozzánk. Akkor megtehetik, hogy őket kihagyva, személyesen juttatják el hozzánk a jelentkezési lapjukat, a győri felvételi központba pedig a tanulói adatlapot. De ha nem szerepel az aktuális iskola képviselőjének aláírása és pecsétje a jelentkezési lapon, akkor a beírt adatok hitelességéért a szülőknek kell vállalniuk a teljes felelősséget.  A hetedikbe jelentkezők szabadon eldönthetik, hogy az általános iskolájuk közvetítésével jelentkeznek (ez esetben ők hitelesítik a hozott pontokat), vagy önállóan intézik a jelentkezést (és vállalják a felelősséget az osztályzatok hitelességéért)

 •       Milyen felvételi lapokat kell leadni egy felvételi időszakban?

Először az írásbeli felvételire jelentkező lapot (abba az iskolába, ahol a központi írásbelit szeretnék megírni) Utána a – szóbeli felvételire – jelentkezés  lapját (jelentkezési lap) minden egyes olyan iskolába, ahová felvételiznek (annyi példányban), illetve a tanulói adatlapot, egyetlen példányban, kizárólag a győri felvételi központ részére (enélkül hiába jelentkeznek az egyes iskolákba).

 •       Előnyt jelent-e a felvételi eljárás során, ha valaki nálunk írja meg az írásbelit?

Nem.  Mivel ez egy központi feladatsor, kötelező érvényű javítási útmutatóval, az eredményt mindenhol egyformán kell figyelembe venni. A családok tehát szabadon eldönthetik, melyik iskolában szeretnék megírni; emiatt sem előny, sem hátrány nem érhet senkit.

 

Nyelvi előkészítő év

 •       Lehet-e 9. évfolyamra a nyelvi év kihagyásával jelentkezni?

Felvételi eljárás keretében sajnos nem, iskolánk a nyolcadikos diákok felvételijét a nyelvi évfolyamra hirdeti. Csatlakozni a 9. évfolyamhoz átjelentkezéssel lehet, akkor, ha felszabadul hely. Átjelentkezést január közepén, júniusban és augusztusban hirdetünk, de csak azokon az évfolyamokon, ahol van szabad hely.

 •       Eddig csak más nyelvet tanult gyermekem, hogyan tud becsatlakozni a nyelvi évfolyamon angolból?

A bejövő osztályok diákjai nyelvi szintfelmérőt írnak, és ennek eredménye alapján kerülnek a tudásuknak megfelelő csoportba. Indul A1 –es, kezdő szintű csoport is, de gyakori, hogy B2-es csoportok is indulnak nyelvi évben.

 •       Van-e lehetőség az angolon kívül a már tanult nyelv folytatására 7. és 9NY évfolyamon?

Tanórai keretben a második idegen nyelv tanulása a nyelvi évfolyamon kezdődik, sajnos jelenleg nincs lehetőség a második idegen nyelv tanulására hetedik-nyolcadik évfolyamokon. A nyelvi évtől az angolon kívül tanított nyelvek: francia, német, olasz, spanyol.

 

Átjelentkezés

 •       Kell-e fizetni a felvételi vagy az átjelentkezési eljárásban való részvételért?

Nem. Csak felvétel esetén kell kifizetni minden évben az iskolafenntartási hozzájárulást.

 •       Kell-e felvételizniük az átjelentkezőknek?

Nem. Egy személyes találkozót szervezünk az osztályfőnökök, valamint a jelentkező diákok és szüleik között. Az osztályfőnökök e beszélgetés alapján döntenek.

 •       Van-e lehetőség átjelentkezési időszakon kívül felvételt nyerni a Poli működő osztályaiba?

Sajnos nincs.

 •       Évente hányszor hirdet átjelentkezést az iskola?

Háromszor: januárban, júniusban és augusztusban, de mindig csak azokon az évfolyamokon, ahol felszabadul hely. Az átjelentkezést minden esetben a honlapunkon tesszük közzé.

 •       Minden átjelentkezőt behívnak a beszélgetésre?

Nem, az átjelentkezésről mindig az osztályfőnökök döntenek. Ők tudják, hány helyük van, és a jelentkezők közül az iskolai eredményeik és a motivációs leveleik alapján kiknek lehet esélyük a bekerülésre.

 •       Ha magasabb évfolyamra átjelentkezéssel felvételt nyert gyermekem, kell-e az addig nem tanult tantárgyakból különbözeti vizsgát tennie?

Igen. Ennek időpontjáról a (felkészüléshez nyújtott támogatással)  tantárgyat tanító munkaközösség és az iskolavezetés dönt.

 •       Érdemes-e az iskola igazgatóját átjelentkezés ügyében megkeresni, és tőle kérni segítséget?

Nem, a Politechnikum egy demokratikus intézmény, amelynek felvételi ügyeit (így az átjelentkezést is) a Felvételi Bizottság intézi, az iskola pedagógiai vezetője és Koordinációs Bizottsága csak ennek szabályos működését ellenőrzi. A Felvételi Bizottság tagjai menedzselnek minden felvételivel kapcsolatos ügyet, az ilyen tárgyú levelek és személyes kérések is hozzájuk kerülnek. Ők a törvényi keretek között a Politechnikum eljárásrendje szerint végzik munkájukat.

 

Osztályközösségek

 •       Hány fősek a Politechnikum osztályai?

7.-ben és 8.-ban maximum 26 fősek, a fentebbi évfolyamokon legfeljebb 28 fősek.

 •       Van-e lehetőség indokolt esetben létszám fölött felvenni diákokat?

Nincs. Ezek maximális osztálylétszámok. (A színvonalas személyiségközpontú oktatás feltétele, hogy ne legyenek magas osztálylétszámok, illetve a termek mérete sem teszi lehetővé a létszámnövelést.)

 •       Minden esetben feltöltik-e maximális létszámúra az osztályokat?

Nem. Ez az osztályfőnökök saját döntése. Lehetnek olyan helyzetek, amikor egy-egy osztály kisebb létszámmal működik optimálisan, ezért bár hely lenne, mégsem vesznek át diákot.

 

Nyílt nap, nyílt óra

Idén a járványhelyzet miatt online nyílt napot tartunk, a nyílt órák viszont elmaradnak.

 •       Mikor lesz az online nyílt nap?

November 21-én, szombaton 9-12 óráig.

 •       Hogyan tudok bekapcsolódni az online nyílt nap eseményeire?

A www.poli.hu honlapunkon található “Nyílt nap” oldalon lehet a beszélgetésekbe, tájékoztatókba becsatlakozni. Ezen az oldalon megtalálják majd a szükséges technikai tudnivalókat is. 

 •       Van-e lehetőség óralátogatásokra a felvételi előtt?

Általában igen. Évente többször hirdetünk meg nyílt órákat. Ezekre online lehet feliratkozni. Idén azonban a sajnálatos járványhelyzet miatt nem áll módunkban látogatókat fogadni a tanóráinkon.

 

Intézmények a Politechnikumban

 • Mely polis intézmények munkájában vehetnek részt az itteni diákok szülei?

Az Iskolatanács és az Iskolabíróság munkájában.

 

Költségek

 •       Mindenkinek egyforma összeget kell fizetnie?

Nem, a már hozzánk járó családok éves költségei alacsonyabbak, mint az újonnan bekerülőké. Az iskolafenntartási hozzájárulás összege évfolyamonként azonos, de a felújítási alap a családok egy főre eső jövedelme szerint különböző lehet.

Tájékoztatjuk, hogy a megfelelő működés érdekében a honlap sütiket használ. A sütik útján végzett adatkezelésről bővebben itt tájékozódhat: Adatkezelési Szabályzat

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás