CÉLOK

  • a tanulók esztétikai- művészeti tudatosságának és kreatív kifejező képességének, kézügyességének fejlesztése valamilyen tárgyi produktum létrehozása révén

 

TÉMAKÖRÖK

  • agyagozás,  fával való munkák, különböző grafikai eljárások

 

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

  • heti 2 óra, félcsoportos foglalkozás
  • ismerkedés az agyag megmunkálásával (üreges tárgy, doboz készítése), alapvető kerámia-ismeretek 
  • famegmunkálás asztalosműhelyben (szerszámhasználat, tárgykészítés)
  • grafikai eljárások 

 

ÉRTÉKELÉS

  • félévenként minimum három munka elkészítése az elvárás (kettő kötelező, egy választható)
  • félévkor és év végén szöveges értékelés és pontozás (1 és 10 között) az órai munka, a kreativitás és a kivitelezés figyelembe vételével. A táblázat segít értelmezni a pontokat:

 

9-10 pont  

jeles (5)

7-  8 pont  

jó (4)

5-  6 pont  

közepes (3)

3-  4 pont  

elégséges (2)

0-  2 pont  

elégtelen (1)

A legjobb alkotásokat készítő diákokat a Poli Alkotója-díjjal jutalmazzuk.