CÉLOK

  • a tanulók esztétikai- művészeti tudatosságának és kreatív kifejező képességének, kézügyességének  fejlesztése valamilyen tárgyi produktum létrehozása révén

TÉMAKÖRÖK

  • varrás-hímzés, nemezelés, mozaikozás, stop-motion film készítése, grafikai eljárások

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

  • heti 1 óra, félcsoportos foglalkozás
  •  ismerkedés a textildíszítés alapfogásaival (varrás-hímzés, transzferálás)
  •  mozaikkép készítés
  •  vizuális történetmesélés (stop motion technika)
  •  különböző grafikai eljárások

ÉRTÉKELÉS

  • félévenként minimum három munka elkészítése az elvárás (kettő kötelező, egy választható)
  • félévkor és év végén szöveges értékelés és pontozás (1 és 10 között) az órai munka, a kreativitás és a kivitelezés figyelembe vételével. A táblázat segít értelmezni a pontokat:

 

9-10 pont  

jeles (5)

7-  8 pont  

jó (4)

5-  6 pont  

közepes (3)

3-  4 pont  

elégséges (2)

0-  2 pont  

elégtelen (1)

.  

A legjobb alkotásokat készítő diákokat a Poli Alkotója-díjjal jutalmazzuk.