A Közgazdasági Politechnikum 10. évfolyamán, ebben a tanévben 2024. március 21. és március 27. között a tanulóknak kisérettségi vizsgát kell tenniük. A vizsgán három tantárgyból-tantárgycsoportból kell megfelelni. A választék a következő:

A diákoknak az öt lehetőségből kell kiválasztaniuk azt a három tárgyat, melyből vizsgázni szeretnének. Későbbi változtatásra nincsen mód.

Jelentkezési határidő: 2023. december 14. (csütörtök) 16 óra

A kisérettségi elsősorban nem a tételes tudást méri, hanem készségeket kér számon, így javítási lehetőség nincsen. A kisérettségi osztályzat beszámít az adott tantárgy év végi eredményébe. Azt, hogy az egyes tantárgyak esetében ez hogyan történik, a részletes követelményeknél adjuk közre.

A kisérettségi vizsganapokon a 10. évfolyam tanulóinak nincs órarend szerinti tanítás.