CÉLOK

Az irodai alkalmazások sorában, a power point, a word és az excel után idén az access következik, amelynek segítségével betekinthettek az adatbázis-kezelés világába. Ezen kívül, mivel ez az utolsó olyan évetek, amikor tantárgyszerűen foglalkoztok a számítógéppel, nagyon fontos, hogy az évek során megszerzett tudást önállóan, komplexen tudjátokk használni. Éppen ezért olyan feladatokat, mondhatni kisebb projekteket kell majd készítenetek, amelyekben minden ismeret megjelenik. Ezek tulajdonképpen életszerű, munkahely-típusú feladatok lesznek. Ezekkel a komplex bemutatókkal zárjuk majd az informatikai tanulmányaitokat.

TÉMAKÖRÖK

Adatbázis-kezelés (36 óra)

Strukturált adattárolás, szűrés és lekérdezés, jelentés készítése

Az információs társadalom, e-Világ (14 óra)

Információ: keresése, hitelessége, ellenőrzése, személyes adatok, e-szolgáltatások

Mobiltechnológiai ismeretek (6 óra)

 

A digitális eszközök használata (6 óra)

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai; Tudatos felhasználói magatartás; Felhőszolgáltatások igénybevétele.

Online kommunikáció (6 óra)

A kollaboráció jellemzői, alkalmazási példák; A fogyatékkal élők online kommunikációját segítő hardver- és szoftvereszközök

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

Egyéni – önálló munkák

Pármunkák

Kooperatív csoportmunkák

ÉRTÉKELÉS

Digitális kulktúrából, a tanultakat, a tanév során egész órás nagydolgozatokban, illetve rövidebb kisdolgozatokban kérjük számon. A nagydolgozatokra kapott jegy súlya kétszeres, a röpdolgozatokra kapott jegy pedig egyszeres súlyú. Ezen felül lesznek beadandó munkák és kiselőadások, valamint projektmunkák is. Az ezekre kapott jegyek mennyiségét és súlyát a munka kiadásakor adjuk meg.

A dolgozatokra kapott osztályzatok képzésének minden esetben az alábbi százalékos táblázat az alapja: 

90,1 %  –  100 %    jeles

78,1 %  –    90 %    jó

65,1 %  –    78 %    közepes

50,1 %  –    65 %    elégséges

     0 %  –    50 %    elégtelen