CÉLOK

A digitális kultúra tantárgy célja továbbra is az, hogy megismerd a számítástechnika és a számítógép alkalmazását a mindennapi életben, hatékonyan tudd azt használni munkád során. A szükséges gyakorlat megszerzése a többi szaktárgy szempontjából is igen fontos, hiszen a kötelező vagy önkéntesen vállalható feladatok egy részét a számítógép segítségével kell majd megoldanod.

A digitális kultúra órákon folytatjuk a tavaly megkezdett munkát, elmélyítve és kiegészítve az előző évben megszerzett tudásodat.

TÉMAKÖRÖK

A digitális eszközök használata (12 óra) 

Ergonómiai szempontok az eszközhasználat során, vírusok és kártevők a különféle operációs rendszerekben, állományok kezelése felhő alapú szolgáltatásokban

Online kommunikáció (10 óra)

Az online kommunikáció jellemzői, a közösségek szerepe és működése

Robotika (16 óra)

Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével

Szövegszerkesztés (20 óra) 

Szövegszerkesztési alapelvek. A szöveg tipográfiája, tipográfiai ismeretek. Szöveges dokumentumok szerkezete, objektumok. Élőfej és élőláb használata, képek és ábrák elhelyezése egy dokumentumba

Multimédiás elemek készítése (10 óra)

Kép, hang és video digitális rögzítése (képek szkennelése, digitális fotózás, videofelvétel-készítés) és javítása

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

Egyéni – önálló munkák

Pármunkák

Kooperatív csoportmunkák

ÉRTÉKELÉS

Digitális kulktúrából, a tanultakat, a tanév során egész órás nagydolgozatokban, illetve rövidebb kisdolgozatokban kérjük számon. A nagydolgozatokra kapott jegy súlya kétszeres, a röpdolgozatokra kapott jegy pedig egyszeres súlyú. Ezen felül lesznek beadandó munkák és kiselőadások, valamint projektmunkák is. Az ezekre kapott jegyek mennyiségét és súlyát a munka kiadásakor adjuk meg.

A dolgozatokra kapott osztályzatok képzésének minden esetben az alábbi százalékos táblázat az alapja: 

90,1 %  –  100 %    jeles

78,1 %  –    90 %    jó

65,1 %  –    78 %    közepes

50,1 %  –    65 %    elégséges

     0 %  –    50 %    elégtelen