Célok

Francia, német, olasz és spanyol nyelvből lehet kisérettségit tenni.

A kisérettségi vizsga célja második idegen nyelvből

–          a tanuló nyelvi készségeinek felmérése,

–          a mérési ponttal újabb tanulási cél és új motiváció, a mérés eredményével új információ nyújtása az elért tudásszintről,

–          vizsgaszerű helyzet megtapasztalása az érettségi vizsga feladataihoz hasonló feladatokkal és az érettségi vizsgakörnyezetet imitáló helyzetben.

Témakörök

A témakörök megegyeznek az általános nyelvi témakörökkel az A2 szinten, ill. a 3 év tanulmányai során tanult témakörökkel. Lehetséges témakörök:

1.       Személyes vonatkozások, család, barátok

2.       Hétköznapi tevékenységek, napi rutin

3.       Ünnepek

4.       Szabadidő, hobbi, sportok

5.       Ételek, italok, étkezési szokások,

6.       Ruházkodás, divat

7.       Vásárlás

8.       Lakás, háztartás, lakókörnyezet

9.       Iskola, tanulmányok

10.   A munka világa

11.   Városi élet, közlekedés, nevezetességek

12.   Média, filmek

13.   Nyaralás, utazás

14.   Természet, időjárás, környezetünk

15.   Múltbeli események, történet elmesélése

Mivel az egyes nyelvek tanult témái nem egyeznek meg teljes egészében, a konkrét témalistát a csoportot tanító tanárok ismertetik a csoporttal.

Tanulói tevékenység

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll, felépítése hasonló az érettségi vizsga felépítéséhez

Az írásbeli vizsga részei:

Olvasott szöveg értése

Nyelvhelyesség

Beszédértés

Íráskészség

A szóbeli vizsga részleteit a csoportot tanító tanár ismerteti.

Az írásbeli vizsga 90 percig, a szóbeli vizsga 15 percig tart.

Értékelés

–          A felmérés szintje a tantervi követelményekből (10. évfolyam végén a KER szerinti A2 szint) indul ki és a csoport nyelvi szintjéhez, a tanult témakörökhöz, szókincshez és nyelvtani ismeretekhez igazodik.

–          Az írásbeli vizsgarészt és a szóbeli vizsgarészt külön értékeljük, a kettő súlyozott átlaga lesz a kisérettségi osztályzat.

–          A vizsgateljesítményt az érettségi ponthatárok szerint értékeljük:

0 – 24 % elégtelen (1)

25 – 39 % elégséges (2)

40 – 59 % közepes (3)

60 – 79 % jó (4)

80 – 100 % jeles (5)

A kisérettségi eredménye háromszoros súllyal beszámít az év végi osztályzatba.