A matematika kisérettségi írásbeli vizsga lesz. Időtartama 150 perc.

 

A vizsga három részből tevődik össze:

 

A kisérettségi vizsgán a következő témakörök ismerete kívánatos:

 

Megjegyzés: 

Tekintettel arra, hogy az egyes matematika csoportok eltérő tempóban haladhatnak, a kisérettségin csak azokat a témákat kérjük számon, amelyeknek minden csoport a végére ért.

 

A kisérettségi vizsga értékelése:

80 % – tól jeles
60 % – tól
45 % – tól közepes
25 %  -tól elégséges

 

Az egyes vizsgarészek súlya a kisérettségi eredményében:

I. vizsgarész: a teljes vizsgapontszám 15 %-a

II. vizsgarész: a teljes vizsgapontszám 25 %-a

II. vizsgarész: a teljes vizsgapontszám 60 %-a

 

A vizsga eredményének beszámítása a tanév végi értékelésbe:

A matematika kisérettségin szerzett jegy két témazáró dolgozatnak felel meg.