CÉLOK

A 8. évfolyam művészetismeret órái azt a célt szolgálják, hogy szövegekkel való találkozásaid több területen is lehetőséget adjanak számodra személyiséged fejlesztésére, kiteljesítésére.

Közös munkánk célja a „jobban olvasás” jegyében, hogy mélyebben megértsd az olvasott szövegeket, saját élményeid előhívásával feltárd azok lehetséges jelentéseit. Légy képes élményeidet megfogalmazni akár írásban, akár szóban. Ehhez bizonyos mértékű fogalmi készlet elsajátítása is szükséges.

TÉMAKÖRÖK

A tanév során részletesen tárgyalt műalkotások:

 • William Golding: A legyek ura
 • Shakespeare: Rómeó és Júlia
 • Salinger: Zabhegyező

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

Sokféle tevékenységforma lehet az értékelés tárgya, pl.: 

 • szóbeli előadások
 • dolgozatok
 • kreatív feladatok (pl. irodalmi szövegek átírása különböző nézőpontból, más-más hangnemben)
 • társasjáték, újság, útikönyv készítése a tárgyalt regényekhez bemutatása
 • csoportmunka
 • kiselőadások
 • memoriterek
 • motívumgyűjtés és -elemzés
 • szintfelmérők és feladatlapok

ÉRTÉKELÉS

Az évközi teljesítményt kis- (röpdolgozat, nagyobb lélegzetű házi feladat, csoport- és pármunka, órai munka, pluszokból/mínuszokból összesített jegy stb.) és háromszoros értékű nagyjegyekkel (témazáró, dolgozat, házi dolgozat, projektmunka, portfólió) értékeljük. Az év végi jegy kialakításakor gondosan mérlegeljük a teljesítményt és a fejlődést, de az elégséges megszerzéséhez elvárjuk a 2.0 átlag elérését.

  A félévi és év végi osztályzatot kétharmad részben a művészet alapórák jegyeinek súlyozott átlagából, egyharmad részben a drámaátlag alapján határozzuk meg. Ám ahhoz, hogy az évet sikeresen teljesítsd, mindkét tantárgyból legalább kettes érdemjegy megszerzése szükséges.