TERMÉSZETTUDOMÁNY 

A természettudományos tárgyak esetében a diákok kétféle vizsga közül választhatnak. A GALILEI-vizsgát a természettudomány, a MERCATOR-vizsgát pedig a földrajz iránt érdeklődő diákoknak ajánljuk.
A kisérettségi vizsga eredménye két témazáró dolgozat értékű osztályzatként számít be az év végi értékelésbe.

A GALILEI-vizsga  

Alapelvek: 
A kisérettségi vizsga szóbeli és gyakorlati részből áll, a vizsgázónak összesen 20 perc áll a rendelkezésére, hogy bemutassa kutatásának, munkájának eredményét, illetve a gyakorlati részben, a laboratóriumi kísérletet a rendelkezésére álló anyagok, eszközök alapján. A felkészülésre megközelítőleg 40 perc áll rendelkezésére.
A vizsgázók három nagy témakörből:
környezetünk anyagai,
energia és környezetünk fizikai jelenségei, illetve
egészség és élővilág
választhatnak témát, melyek kifejtése tágabb összefüggések elemzését is igényli.

A vizsga leírása:  
A diák a tantárgyválasztás után érdeklődésének és továbbtanulási szándékának megfelelően választ témakört, majd kihúzza a témát.
Kutatási tervet készít, anyagot gyűjt, vizsgálódik, tanulmány(oka)t olvas, mindezekből egy elektronikus munkaportfóliót készít.
Három konzultáción vesz részt a tanárával, s a vizsga napján egy jól felépített, összefüggő feleletben mutatja be munkáját, valamint a kísérletet a bizottság tagjainak.
A vizsgázó feladata, hogy ezek alapján megfogalmazza a természettudományos és technikai problémák lényegét, kitérjen azok okaira és a megoldási lehetőségekre.
A „szakmai” elmélyülésen kívül tehát összehasonlítást, szintetikus gondolkodást is várunk a diákoktól.

Értékelés  
A konzultációkon való aktív részvétel és a digitális portfólió készítésének folyamata a vizsgajegynek a felét teszi ki. A másik felét a szóbelin mutatott teljesítmény és a kísérlet adják.
A teljesítményt a bizottság összegzi, s ennek alapján jeggyel és szövegesen is értékeli a vizsgázó tudását, képességeit. A vizsga érdemjegye 2 témazáró dolgozattal megegyező jegyként szerepel a tanév során szerzett osztályzatok között.
Az értékelés szempontjai:
szakmai pontosság: a fogalmak biztos használata, az összefüggések feltárása, a szakmai nyelv használata
informatikai ismeretek: prezentáció készítése, diagram szerkesztése
kivitelezés: esztétikus megjelenés, a prezentáció formai és szakmai követelményeinek megfelelés (egy dián ne legyen túl sok szöveg, képi elemek elrendezése stb.)
előadásmód: önállóság, eredetiség, kreativitás
aktualitás: hétköznapokhoz (hírekhez) való kapcsolódás, tájékozottság
a feladat megértése, lényegkiemelés
logikus felépítés, megszerkesztettség

Témakörök – témák kategóriánként