Poli
Hiányzások és igazolások

A hiányzások és igazolásuk rendje a Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnáziumban

A hiányzások és azok igazolásának rendszeréről legkésőbb a tanév első napján tájékoztatást kapnak az iskolapolgárok.

Az igazolás rendje, szabályai a közoktatásra vonatkozó jogszabályok előírásai és a Politechnikum belső szabályozása alapján a következők:

  1. Előre tudott, méltányos okból hiányozni előzetes bejelentés alapján, az osztályfőnökökkel egyeztetve, alapos mérlegelés esetén lehetséges.
  2. Váratlan, előre nem tudható esetben a szülő (gondviselő) a hiányzás első napján, a délelőtt folyamán köteles értesíteni az osztályfőnökök egyikét a hiányzás tényéről, okáról, ha ez elmarad, az osztályfőnökök maguk járnak az információ után.
  3. Az igazolást a hiányzást követő első munkanapon, de legkésőbb 5 tanítási napon belül kell átadni az osztályfőnököknek.
  4. A szülő (gondviselő) maximum 3 egymás után következő, összesen pedig 10 napot (60 órát) igazolhat saját hatáskörében.
  5. Ezen felül orvosi igazolás szükséges, melyet a szülőnek is láttamoznia kell.
  6. Ha a(z igazolt és igazolatlan) mulasztott órák száma meghaladja a 250 órát, illetve tantárgyanként az összes óraszám 30%-át (ennek az óraszámnak a megközelítése előtt időben írásban értesíteniük kell a szülőket az osztályfőnököknek), akkor az osztályban tanító tanárok konferenciája dönt a továbbhaladás feltételeiről, pl. osztályozóvizsga letételéről.
  7. Az igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos eljárásrend:

a.) Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását a házirendben meghatározott időn belül nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.

b.) Tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri az osztályfőnökök értesítik a szülőt (gondviselőt) , és felhívják a figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha a megkeresésre a szülő nem válaszol, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, akkor az osztályfőnökök tájékoztatása alapján az iskola nevében a szociálpedagógus a gyermekjóléti szolgálat közreműködésével keresi meg a szülőt.

c.) Az 5. igazolatlan óránál az osztályfőnökök a szülő bevonásával egyénre szabott megállapodást köthetnek a diákkal. A megállapodás tartalmi kidolgozásában célszerű az osztály véleményét is figyelembe venni.

d.) ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a 10 órát, az iskolának kötelessége értesíteni a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot.

e.) A 20. igazolatlan óránál automatikus IB feljelentés következik.

f.) Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a 30 órát, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, továbbá ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében.

g.) A tanköteles tanuló kivételével megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki egy tanítási éven belül igazolatlanul 30 óránál többet mulaszt, feltéve hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább két alkalommal, írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. A tanulói jogviszony megszűnéséről az iskola írásban értesíti a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt, továbbá minden esetben a tanuló állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes regionális egészségbiztosítási pénztárat.

h.) Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az 50 órát, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt.

i.) 50 órát meghaladó igazolatlan óra esetén a bíróság – amennyiben különleges körülmények nem állnak fenn –dönthet úgy, hogy a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal kizárható az iskolából. Ebben az esetben a szülő köteles új iskolát keresni a tanulónak.

Fontos, hogy az IB a tárgyalás során vizsgálja és a határozat meghozatalakor figyelembe veszi, hogy az adminisztratív lépések igazolható módon megtörténtek-e az iskola részéről.

Budapest, 2007. október 25.

 

Tájékoztatjuk, hogy a megfelelő működés érdekében a honlap sütiket használ. A sütik útján végzett adatkezelésről bővebben itt tájékozódhat: Adatkezelési Szabályzat

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás