Poli
Hazai pályázatok

Aktuális

Vajdasági népművészet és szecesszió – tanulmányi kirándulás 2023-2024

 

Ahol a természet és a történelem találkozik – Erdélyi körút a folyók mentén – tanulmányi kirándulás 2023-2024

 

 

 

nemztehetspgrNemzeti Tehetség Program

Most élsz! (Környezettudatosság diákszemmel) – 2023-2024

A fenntartható jövő kialakításához hozzájáruló projektben diákjaink megalkotják saját energiatermelő készüléküket, és divatbemutatót tartanak újrahasznosított anyagok felhasználásával.

 

 Archívum 

Nagy erdélyi körutazás tanulmányi kirándulás 2020-2021

Ismerkedés Erdély aranykorávaltanulmányi kirándulás 2020-2021

   
nemztehetspgrNemzeti Tehetség Program

Ahol a POLI és a TERMÉSZET találkozik – 2022-2023

A program célja diákjaink természettudományos kompetenciáinak és környezettudatos szemléletének fejlesztése az ember és a környezet kapcsolatának vizsgálata során.

 

 

Miénk a jövő! – 2021-2022

A sajátos nevelési igényű diákjaink kortársaikkal közösen megtervezik és modellezik azt az élhető várost, amelyben jól éreznék magukat. A foglalkozásokon kívül szabadidős tevékenységek is szerepelnek a programban.

 

 

“Az őssejtig vagyok minden ős”– 2020-2021

Alkotásközpontú program régi emlékek (fotóalbumok, Bibliák, imakönyvek, családfák, családi iratok és levelek, naplók, kitüntetések, jelvények, kitűzők, ékszerek) felkutatásával és új műalkotásba emelésével, ezáltal új családtörténet megalkotásával.

Még(is) mozog– 2019-2020

Ismerkedés a nagy távolság megtételét lehetővé tevő eszközökkel, anyagokkal és technológiával, környezeti hatásuk és a fenntartható fejlődés lehetőségeinek vizsgálata – önálló és csoportos kutatások az iskolai laboratóriumban és külső helyszíneken: 2 napos tanulmányút, interaktív foglalkozás, rövidfilmkészítés

 

 

Válj tudóssá! – Csinálj divatot! – 2019-2020

A Budapesti Politechnikum Alapítvány projektjében a Közgazdasági Politechnikum és a Tinódi Általános Iskola diákjai önálló kutatást végeznek, helyszíni látogatáson ismerik meg női tudósok életpályáját, és személyre szabott pályaorientációs tanácsadást kapnak.

 

 

2020 – 4 műfaj, 5 téma, 20 alkotás – 2019-2020

Alkotásközpontú program 4 művészeti ágban/műfajban: szépirodalom (novella-és versírás), színház, fotó, film/animáció, illetve (az irodalom határterületeként) képregény, végül a program zárásaként egy 3 napos alkotótábor.

 

A szépség érték – 2018-2019

tehetségműhely zenével, színházzal, képzőművészettel, fotóval és irodalommal + múzeum- és színházlátogatás, 3 napos tábor

 

Digitális és manuális kompetenciák – 2019-2020

A program kétféle típusú eszközfejlesztést tartalmaz diákjaink tanórán kívüli tehetséggondozásához, térbeli-vizuális, logikai-matematikai és manuális készségfejlesztéséhez:

– az iskolai barkácsműhely felszereléséhez famegmunkáló gépek, eszközök,
– a fotó-és videószakkör digitális fényképezőgépeihez és videokameráihoz kiegészítő eszközök beszerzése.

 

Hogyan legyünk sikeresek? – 2018-2019

társadalomtörténeti kutatás, prezentáció és videó-interjúk készítése sikeres emberekkel/korábbi diákjainkkal + 3 napos tábor

 

alap-ANYAGAINK – 2018-2019

a természetes alapanyagok önálló és csoportos kutatása az iskolai laborban és külső helyszíneken + 2 egynapos tanulmányút, interaktív foglalkozás szülőkkel és rövidfilm készítése

  Bábszínház az egész világ – 2017-18

irodalmi önképzőkör közös színdarabírással + a bábművészet megismerése, bábkészítés, bábelőadás + 3 napos tábor

 

Képes vagyok rá – 2017-18

a diákok kognitív képességeit és részképességeit fejlesztő foglalkozások + 3 napos tábor

 

Az én Budapestem– 2017-18

helytörténeti szakkör SNI-s diákoknak és kortárs segítőknek a város kevésbé ismert pontjainak (III., VIII., IX., XXI. kerület) megismerésére és dokumentálására + fotókiállítás + 3 napos tábor

 

Komplex tehetségfejlesztés digitális eszközökkel – 2017-18

3D nyomtató, LEGO Mindstorms Robotika készlet és videó eszközök beszerzése

 

Programozás -túl a LEGO kockán – 2016/17

A tehetségműhely során elméleti és gyakorlati képzés a lego mindstorm education szoftverek használatáról, a programozás és az érzékelők különböző típusairól (ultrahangos, giro, szín és hang), 3 napos tábor

  Várostörténeti Séták – 2016/17
Budapest természetes és épített környezetének megismerése játékos feladatokkal + feldolgozó foglalkozás,  3 napos tábor Székesfehérvár, Gorsium és Majk nevezetességeinek felfedezésére
  Játsszuk el!  – 2016/17
A játékos tanulás komplex fejlesztő hatására épülő tehetségműhely SNI diákok bevonásával: dráma- és improvizációs játékok, színházi drámapedagógiai foglalkozások
  Játszani is engedd! – 2015/16
A játékos tanulás komplex fejlesztő hatására épülő tehetségműhely SNI diákok bevonásával: társasjátékkör, városismereti kör, 3 napos táborban társasjátékok készítése
  Az alkotás öröme – 2015/16
Tehetségműhely keretében irodalmi művek olvasása, megbeszélése, elemzése, színházi és múzeumi élmények feldolgozása, írókkal való találkozás, saját művek létrehozása, alkotótábor, kiadvány
  fényKÉPezők – 2015/16
Tehetségműhely keretében elméleti és gyakorlati képzés a digitális fényképezőgép és a képfeldolgozó szoftverek használatáról, a fotózás különböző típusairól (tárgy-, sajtó-, portréfotók, utcai és stúdiófotózás), alkotótábor, kiállítás a kész művekből. 
  Fény és élővilág – Erdei Iskola – 2015
Az élő rendszerek és az élettelen környezet kapcsolatának vizsgálata a kutatás-alapú tanulás módszereivel, a Fény Nemzetközi Éve alkalmából a fénynek a földi ökoszisztémákra gyakorolt hatásának kutatása
  Népi kulturális értékek és okostelefonos alkalmazások Palócföldön – 2014
Ismerkedés a helyi hagyományokkal, kulturális szokásokkal, az épített kulturális örökséggel, majd azok feldolgozása mobil (okostelefonos és tabletes) alkalmazással.
  Népi kulturális értékek és okostelefonos alkalmazások az Őrségben – 2014
Ismerkedés a helyi hagyományokkal, kulturális szokásokkal, az épített kulturális örökséggel, majd azok feldolgozása mobil (okostelefonos és tabletes) alkalmazással.
  21. századi falukutatás –  múlt és jelen a Bakonyban – 2013
A magyar vidék életmód- és településtörténetének megismerése, feldolgozása 
  Zánkaland – tűz és víz között – 2013
Természettudományos kirándulás: ismerkedés a Balaton-felvidék természeti és építészeti értékeivel, az élő és élettelen környezet vizsgálata. 
  Budapest az élő város – természettudományos szemmel – 2013
Városi Iskola 
  „ÁBEL A NAGYVÁROSBAN” – 2013
Budapesti városismereti tábor egy sepsiszentgyörgyi iskola diákjaival 
  „Azért vagyunk a világon, hogy otthon legyünk benne” – 2013
Művészeti tábor Sepsiszentgyörgyön a helyi iskola diákjaival  
  Vulkánok völgyében – Erdei Iskola – 2013
Az élő rendszerek és az élettelen környezet kapcsolatának vizsgálata a kutatás-alapú tanulás módszereivel  
  Hő a hétköznapokban – 2012-2013
Természettudomány szakkör: a hő hatása az élő és élettelen környezetre
  Tudomány és technika a mindennapokban: Lég-kör – 2011-2012
Természettudomány szakkör: az éghajlat és az időjárás, a nap- és szélenergia, a légszennyezés és  az élő környezetre gyakorolt hatásuk 
   

szechenyi2 Környezet és Energia Operatív Program, ÚSZT

Épületenergetikai fejlesztés megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva – 2014-2015 
KEOP-5.5.0/B/12
 
   
umft_logoszechenyi2Társadalmi Megújulás Operatív Program, ÚMFT, ÚSZT

Egyedül nem megy – befogadó intézmények együttműködése – 2013-2014 
TÁMOP-3.4.2.A-11 
A konzorciumi projekt célja olyan pedagógiai környezet létrehozása az SNI gyermekek integrációja érdekében, amely javítja továbbtanulási és munkaerő-piaci esélyeiket

Projekthonlap »

A Politechnikum mint a közoktatás megújításának alternatívája, referenciája – 2012
TÁMOP-3.1.7-11 
Felkészítés a referencia-intézményi szerepre: továbbképzések, mentori tanácsadás

Projekthonlap »

  Audiovizuális emlékgyűjtés – Keresd a szemtanúkat! – 2010-2011
TÁMOP – 3.2.9/B 
Diákjaink 6 tanár vezetésével 75 videó interjút készítettek hazánk történelmének hétköznapi szemtanúival 
  Iskolai tehetséggondozás – Tegyünk együtt a tehetségért! – 2010-2011
TÁMOP- 3.4.3-08
Tanáraink tehetséggondozó továbbképzése, fejlesztő munkacsoport létrehozása, egyéni fejlesztési terv készítése, jó gyakorlatok megosztása pedagógiai műhely keretében, diák tutoriális rendszer kiépítése, iskolai versenyek és iskolák közti képesség-kibontakoztató programok, Tehetségnap
   
matehetsz_logoMATEHETSZ SZIN-tér Tehetségfejlesztő Mini Pilot projekt – 2015
A kutatás-alapú tanulásra építő projekt a különböző tudományok és a művészetek közötti kapcsolatokra épült.
Résztvevők: SNI diákok, diákmentor, gyógypedagógus, természettudományt tanító kollégák.
 
   
fszk_logoFogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú nKft.

Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása – 2018-2019

– kortárs segítők képzése és szülőcsoportos foglalkozások vezetése külső szakértő mentorok segítségével;

– osztályfőnökök részvétele autizmus-specifikus továbbképzésen;

– tantestületi érzékenyítés és egyéni konzultáció külső mentorral;

– gyógypedagógusok hospitálása más intézményben és egyéni esetmegbeszélése külső mentorral

 

Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása – 2018

– kortárs segítők képzése és szülőcsoportos foglalkozások vezetése külső szakértő mentorok segítségével;

–  osztályfőnök részvétele autizmus-specifikus továbbképzésen

Egyedül nem megy! – 2016/2017
SNI diákok egyéni és csoportos mentorálása
Mentálhigiénés szülőcsoport autista fiatalt nevelő szülőknek szakemberek bevonásával
Akkreditált tantestületi képzés „Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel, sajátos nevelési igénnyel küzdő, és hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás módszertana” címmel
Érzékenyítő foglalkozás a bejövő évfolyam diákjainak és szüleiknek az iskolai bántalmazás megelőzése témakörben
Workshop: az iskolai bántalmazás megelőzése kortárs segítők és szakértők bevonásával
Disszeminációs workshop integráló iskoláknak
Kapcsolda – integrált, egyenlő esélyű hozzáférést nyújtó egész napos szabadidős program, a többségi diákok felkészítése
  Együtt könnyebb! – 2015/16
SNI diákok egyéni és csoportos mentorálása
Mentálhigiénés szülőcsoport autista fiatalt nevelő szülőknek szakemberek bevonásával.
Tanárok részvétele autizmus-specifikus továbbképzésen
Érzékenyítő foglalkozás a bejövő évfolyam diákjainak és szüleiknek.
Disszeminációs workshop integráló iskoláknak.
Kapcsolda – integrált, egyenlő esélyű hozzáférést nyújtó egész napos szabadidős program, a többségi diákok felkészítése.
  Add a kezed! – 2014-2015
SNI diákok egyéni és csoportos mentorálása
Szülőcsoportos foglalkozások
Gyógypedagógiai és pszichológiai esetmegbeszélések tanároknak
Disszeminációs workshop integráló iskoláknak
Kapcsolda – integrált, egyenlő esélyű hozzáférést nyújtó egész napos szabadidős program, a többségi diákok felkészítése
Krízisek közt táncolók – 2013-2014
Szülőklub foglalkozások.
Párterápia, családkonzultáció, mediációs ülés, tanácsadás.
Biblio-terápia – szakirodalom beszerzése, kölcsönzése.
  Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása – 2012-2013
Konzorciumi projektünkben tanárainkat, a diákokat és szülőket az Autizmus Alapítvány szakértője mentorálta, két kollégánk szakirányú továbbképzésen vett részt, és elkészült az iskola autizmus stratégiája
   
ferencvaros-cimerFerencvárosi Önkormányzat Nagy Durranás – Biciklivel a Fertő tó körül – 2014
Egészségre nevelő, szabadidős, tömegsport jellegű közösségi programunk során a Fertő tavat kerülte meg 3 nap alatt 50 diákunk és 10 tanárunk.  

 

További pályázati hírek >>

Tájékoztatjuk, hogy a megfelelő működés érdekében a honlap sütiket használ. A sütik útján végzett adatkezelésről bővebben itt tájékozódhat: Adatkezelési Szabályzat

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás