Poli


Zero-year Manual

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ – ANGOL

Sok-sok tudnivaló

avagy

ZERO-YEAR MANUAL

ALAPÓRA

 „Napi” értékelés

Házi feladat : minden órára van. Ha egy hónapban egyszer sem hiányzott, nagy 5-ös, 5 hiány után egy nagy 1es. Havi 1x lehet plusz fogalmazással kiváltani egy mínuszt. A fogalmazás hosszát a csoportot tanító tanár határozza meg.

A továbbhaladás feltétele az ELÉGSÉGES SZINT elérése: ha a feladott házi feladatok legalább fele hiányzik (kb havonta (4 hetente) két 1-es), a szülőt értesítjük, és plusz házikkal / pótlás alkalmával elvégzett feladatokkal kell behozni a hiányosságot

Felszerelés: füzet, könyv, mfüzet, szótár, fogalmazásfüzet, portfólió bugyikkal, íróeszköz (toll vagy ceruza), színes ceruza, három hiány egy nagy 1-es

 

Havi jegyek:

Órai munka: alapfeltétel a feladatok elvégzése, az aktív részvétel, és az angol nyelv használata.

A továbbhaladás feltétele az ELÉGSÉGES SZINT elérése: ha a negyedévben a jegyek átlaga nem éri el a 2,0-t, a szülőt és az osztályfőnököt értesítjük, szerződést kötünk

Röpdoga: heti kettő darab, négy darab után egy Aromos jegy, GRAFIKON (tankönyv hátuljában!)

A továbbhaladás feltétele az ELÉGSÉGES SZINT elérése: ha a jegyek átlaga 2,0 alatt van, akkor az elégteleneket ki kell javítani a továbbhaladáshoz, negyedévente nézzük.

Fogalmazás: heti 1 minimum, négyből lesz egy Aromos jegy

Témazáró (akár dupla órán, 2 jegy) A továbbhaladás feltétele az ELÉGSÉGES SZINT elérése: ha a jegyek átlaga 2,0 alatt van, akkor az elégteleneket ki kell javítani a továbbhaladáshoz, félévente nézzük.

 

Negyedévente:

Portfólió (részleteket lásd később)

Projekt: negyedévente minimum egy, de lehet több, egy Aromo-s jegyet ér, pl. Poligráf-ba cikk, winter break diary, video, film

 

Szintvizsgák

– A vizsgának 6 szintje van (lásd lejjebb), és mindenki a saját szintjével kezd (a szinteket az angoltanulással töltött évek száma, korábbi szintfelmérő(k), illetve a korábban használt tankönyv(ek) alapján becsültük meg). Ha valaki „átment” egy vizsgán, a következő alkalommal már a következő szinttel próbálkozhat. Ha a vizsga nem éri el a kívánt szintet, a következő alkalomkor lehetőség van a vizsga újra letételére. Így mindenki a saját ütemében haladhat, és rövidtávú célokat tűzhet ki magának. Emellett viszont lesz lehetőség a csoporton belüli és csoportok közötti összehasonlításra is, valamint egy kötelezően elérendő szintet is meghatározunk csoportonként és/vagy egyénenként.

– Évi 4 db szintvizsga (értelemszerűen az első óra után már csak 3):

– A cél a 2 (magas kezdőszint esetén 1,5) szint ugrás: A1→B1, A2→B2, B1→B2+/C1

Értékelése:

Kiemelkedő fejlődés esetén egy Aromos 5-ös

Zéró fejlődés esetén egy Aromos 1-es

A továbbhaladás feltétele, hogy minimum 1 szintet ugorjon év végére.

További részleteket lásd lejjebb.

 

ANYANYELVI ÓRA

– szituációs gyakorlatok, önálló témakifejtés

– minden órára házi vagy megtanulnivaló, az értékelés megegyezik az alapórai értékeléssel

– felszerelés és annak értékelése ugyanaz, mint az alapórán

– szóbeli feleletek (félévente min 2) és kiselőadások (félévente min 1)

– szódolgozatok 2 hetente

– órai munka: alapfeltétel az angol nyelven történő kommunikáció

– fogalmazás negyedévente 2-5

– portfólió vezetése

 

MODULOK

– modulonként változó lehet

– fő cél a készségfejlesztés (olvasás, írás, hallott szövegértés és beszéd) és a szókincsbővítés

– kb. 8 alkalom (16 óra)

– minden héten szódolgozat

– órai munka jegy

– portfólió jegy

– kiselőadás és/vagy beadandó feladat és/vagy dolgozat jegy

– házi feladat jegy

– végén ezek átlagából modulzáró jegy

 

EGYEBEK, RÉSZLETEK (+ lásd követelményfüzet!)

Súlyozás:

Alapórán szerzett jegyek átlaga: 60%

Modulzáró jegyek átlaga: 20%

Anyanyelvi jegyek átlaga: 20%

 

Szintvizsga Időpontok

1. Augusztus/szeptember                       √             2. November vége

3. Február vége                                                     4. Május vége

 

Vizsgaszintek

1. A1       (Breakthrough, minimumszint) alapszintű nyelvhasználó

2. A2       (Waystage, alapszint) alapszintű nyelvhasználó

3. B1       (Threshold,küszöbszint) önálló nyelvhasználó       ≈ alapfokú nyelvv./ középszintű érettségi

4. B2       (Vantage, középszint) önálló nyelvhasználó           ≈ középfokú nyelvv/ emelt sz.érettségi  

5. C1       (Effective Operational Proficiency, haladó) mesterfokú nyelvhasználó                                                                                                                ≈ felsőfokú nyelvv.

6. C2       (Mastery, mesterfok) mesterfokú nyelvhasználó

/ http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%B6s_Eur%C3%B3pai_Referenciakeret /

 

Vizsgahosszok (megközelítőleg), súlyozás és a sikeres vizsgához szükséges %

A1           Reading&Writing     30 perc (duplán számít), Listening 25 perc, 70%

A2           Reading&Writing     70 perc (duplán számít) Listening 30 perc, 70%

B1           Reading&Writing     90 perc (duplán számít) Listening 30 perc, 70%

B2           Reading  60 perc, Use of English 45 perc, Writing 60 perc, Listening 40 perc, 60%

C1           Reading  75 perc, Use of English 60 perc, Writing 90 perc, Listening 45 perc, 60%

 

Minden vizsgához tartozik szóbeli rész. Az A1-es vizsgán a vizsgázó a vizsgáztató tanárral beszélget, A2-es szinttől fölfelé pedig egyszerre 2-en vizsgáznak, és a vizsga bizonyos részeiben a vizsgázók egymással kommunikálnak.

 

Fogalmazások

– A fogalmazások hosszát szószámban adjuk meg. Minden szó (az „a” is) egy szónak számít, az összevont kifejezések szintén (it’s = 1 szó, it is = 2 szó!)

– A fogalmazásoknak szerkezete van, így bekezdésekre kell tagolni, a bekezdéseket pedig egyértelműen kell jelölni (sorkihagyással, vagy kb. 1 cm-es kihagyással/behúzással. Használj összekötő szavakat, utalj a logikai összefüggésekre. Mindig gondold át, ki az a „közönség”, akinek írsz, és ez alapján válaszd meg a stílust, a szókincset, és a magyarázatot (pl. ha egy külföldinek valószínűleg nem elég azt írni, hogy Balaton meg Túró Rudi, hanem meg is kell magyarázni, illetve hivatalos levélben pl. nem írod azt, hogy ’cos, thanks, stb.)

– A kézzel írt fogalmazás legyen jól olvasható, az olvashatatlan kézírással megírt fogalmazásokat a tanárnak joga van „visszadobni”.

 

Portfólió

– Minden papírnak benn kell lennie, névvel és főleg dátummal ellátva

– Jól kezelhető legyen az olvasó számára (hiszen a portfólió lényege az, hogy bemutassuk másnak a munkánkat)

– a szekciókat, kategóriákat egyértelműen jelöljük

– röpdolgozatok, témazárók (időrendi sorrendben, file-onkénti lebontásban)

– anyanyelvi óra anyagai

– gyakorló – és házi feladatok file-onkénti lebontásban, időrendi sorrendben vagy fajta szerint bontva (nyelvtan, szókincs, reading, listening, speaking)

– fogalmazásfüzet (ha épp nincs nála a füzet és írni kell: papír → beragaszt)

 

Értékelése:

 

Cover (name+class, subject)                  2

Arrangement/layout                                 2

Clarity, usability                                          3

Table of Contents                                         1

Content                                                           12

/Eg.         tests and quizzes                        2

                               essays                                2

class worksheets                                        2

modules                                                         2

Native sp. class                                         1

English file word lists                            2

Feedback slips                      _______  1/

TOTAL                                                          20

 

Órai munka

a) Mindig tudom, hol tartunk, figyelek

b) Mindig aktívan dolgozom.

c) Amikor kell, angolul beszélek (magyarul pedig nem).

d) Másokat nem zavarok, a munkájukat nem hátráltatom, együttműködök.

Ha           4 igaz = 5

                3 igaz = 4

                2 igaz = 3

                1 igaz = 2               

 

Kiselőadások / prezentációk

– Kb. negyedévente 1

– Anyanyelvi és alapórán is lehet

– Hossza: 3-15 perc, a csoport szintjétől függően

– 1 nagy jegyet ér

– ha a tanár kéri, ún. handout-ot kell készíteni a hallgatóságnak a főbb pontokkal és egy szó-ill. kifejezéslistával

– önálló témakifejtés (jegyzetek használhatók (hacsak a tanár máshogy nem kéri), de olvasni nem lehet)

– fontos a hallgatósággal való szemkontaktus

– a nehéz kifejezések kiejtését előzetesen nézd meg/ellenőrizd a szótárban

– a kiselőadást érdemes otthon hangosan, akár többször is elpróbálni, az időt lemérni (és akár diktafonnal is felvenni és visszahallgatni)

– az értékelésben megjelenik az előadásmód, a világosság, a nyelvhelyesség-szókincs és a tartalom is 

 

Beadandók és házi feladatok – önálló munka, plágium

A beadandókat és a házi faladatokat alapvetően egyedül kell elkészíteni. A feladat értelmezésében természetesen lehet (és ha szükséges, kell is) segítséget kérni, és adott helyzetben szótárt, internetet is lehet használni, esetleg egy angolul tudó ismerőstől lehet kérdezni szavakat vagy külön magyarázatot, de az elkészítés önálló munka.

A fogalmazások kijavítása például a tanár feladata, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy TE hogyan tudsz egy-egy feladatot megoldani, nem pedig az anyukád, a tesód, a haverod, a csoporttársad, vagy a magántanárod.

 

Az önálló elkészítés azt is feltételezi, hogy nem az internetről másolsz ki valamit, hiszen ez csalás, plágium*. Ha ilyet tapasztalunk, az automatikus elégtelen osztályzatot von maga után. Ha nem csak saját kútfőből dolgozol, mindenképp jelezd a forrást!

 

*Plágium: szellemi alkotás részleges, vagy teljes lemásolása és saját néven való közlése

/forrás: http://www.idegen-szavak.hu/keres/pl%C3%A1gium/

 

A beadandó feladatoknál (is) elvárjuk az igényes „prezentálást”: szakadt, összefirkált stb. papíron nem fogadunk el beadandó feladatokat.

 

 Linklista és könyvlista – a környezettudatosság jegyében –  elektronikusan (e-mailben) megy!

 

ZERO-YEAR MANUAL – PART 2

Hogyan és hol tudod az angoltudásodat az órán kívül fejleszteni? – segédanyagok

 

Könyvek:

Oxford Angol Nyelvtan

Oxford Word Skills

Könnyített olvasmányok (lásd lent)

 

Weboldalak:

http://angoltanulas.lap.hu/ (linkgyűjtemény)

http://www.oup.com/elt/students/?cc=hu (online gyakorlófeladatok)

http://learnenglish.britishcouncil.org/

http://www.britishcouncil.org/hu/hungary-english-learn-english-online.htm

http://heckagi.blogspot.com/ (linkgyűjtemény)

http://www.euroexam.org/index.php?page=668&l=2 (nyelvvizsga, heti gyakorlófeladatok)

http://www.ih.hu/exercises/ (minden szinten sokféle, listening is!)

 

Egynyelvű szótárak online:

http://www.ldoceonline.com/

http://www.macmillandictionary.com/

 

Könnyített olvasmányok a Poli könyvtárában (zárójelben: példányszám)

Starter (A0/A1)
Drive into Danger (1)
Escape – Comic Strip (1)
King Arthur – Comic Strip (1)
Last Chance – Narrative (1)
Ocra – Narrative (1)
Oranges in the Snow – Interactive (1)
Police TV – Narrative (15)
Robin Hood – Comic Strip (1)
Sally’s Phone – Narrative (1)
Taxi of Terror – Comic Strip (1)
Vampire Killer (1)

Stage 1 (A1/A2)
Aladdin and the Enchanted Lamp (1)
Goodbye Mr Hollywood (13+2)
Ned Kelly: A True Story (1)
Pocahontas (1)
Remember Miranda (1)
Sherlock Holmes and the Duke’s Son (1)
The Butler Did It and Other Plays (1)
The Elephant Man (13)

The Phantom of the Opera (2)
White Death (1)

Stage 2 (A2/B1)
Anne of Green Gables (1)
Dracula (1)
Grace Darling (7)
Henry the VIII and His Six Wives (1)
New Yorkers: Short Stories (1)
Robinson Crusoe (13)

Seasons and Celebrations (Factfile)
Sherlock Holmas: Short Stories (1)
The Death of Karen Silkwood (10)
The Jungle Book (1)
The Murders in the Rue Morgue – Poe (many)

Stage 3 (B1)
Frankenstein (1)
Go, Lovely Rose (6)
Love Story (1)
Moondial (9)
Rabbit-Proof Fence (1)
Recycling (Factfile)
Tales of Mystery and Imagination – Poe (1)
The Star Zoo (4)
Through the Looking Glass (6)

Stage 4 (B1/B2)
Lorna Doone (12)
Mr Midshipman Hornblower (12)
The Silver Sword (3)
The songs of Distant Earth – Short Stories (11)
The Whispering Knights (11)
We didn’t mean to Go to Sea (12)
Black Beauty (1)

Stage 5 (B2/C1)
Do Androids Dream of Electric sheep? (1+)
Jeeves and Friends – Short Stories (6)
The Bride Price (6)

Stage 6 (C1)
Deadheads (9)
Dublin People – Short Stories (9)
Night without end (5)
The Enemy (6)

 

 

Oldalunk használatához cookie-k szükségesek. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a cookie-k használatát, vagy zárja be az oldalt. További információk

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal cookie-kat használ. A cookie-kat letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a cookie-k használatát.

Bezár