Poli


Az Iskolatanács 2016. március 08-i ülése

Emlékeztető
az Iskolatanács 2016. március 08-i üléséről

 

Jelen voltak:

Osztályok

Diákok

Szülők

ALBAtrOsz

Bimbó Csaba,Náray Benő

Bereczki Ibolya

RobInHood

Gonda Judit

Dimenzió

Wéber Áron

Nyárádiné Radics Györgyi

káró

Zentai Violetta

MárkA

Maszk

Tóth Marcell

Szabó Krisztián

MIQN

Guru

Csák Zsolt

MáGia

Turi Samu

Zserbó

Töpler Tamás

Rozgonyi Emese

DolcEVita

ZÓNA

Báthori Cserne

Várnai Tünde

SZ-es

JOKER

Iványi Tamás

Bálits Éva

VaGabond

Gál Marcell

CarpediM

Csikós Dániel

L-ME

Varga László

Tanerők

Diósi Alojzia, Fehér Márta, Fancsaliné Nagy Marianna, Gáti Emese, Hartmann Ibolya, Matejka István

Látogatók

Döbrösi Zsófia, Jakab Judit, Majer Tibor

 

Levezetők: Bálist Éva és Hartmann Ibolya

 

Napirendi pontok:

I. Poli a végzős diákok szemével – a két végzős diákképviselő távolléte miatt elmaradt

II. Soroló változtatása

III. A terembővítés lehetőségei

IV. Egyebek

 

II. Soroló

Diósi Alojzia elmondta, hogy a KB javaslatára ettől az évtől a legjobb osztály jutalma 200 000 Ft lesz és a szabadnap, a második helyen végzett osztályé pedig 100 000 Ft.

Gáti Emese összefoglalója a Sorolóval kapcsolatos javaslatokról

A Sorolóval foglalkozó ad hoc bizottság csupán egyetlen alkalommal ülésezett két diák, egy szülő és egy tanár (jómagam) jelenlétében, továbbá egyetlen írásos észrevétel érkezett.

Észrevételek az egyéni sorolóban:

Az egyénileg a közösségben vállalt szerepek, tevékenységek alapján:

1. 14 pont: Az iskolai közéletben való kiemelten aktív szerepléssel, emellett jelenleg az Évfolyam diákjaként még 20 pontot gyűjthet.

Javaslat: az ad hoc bizottság azzal a javaslattal élt, hogy az Évfolyam diákja maximum 10 sorolópontot kaphasson, és csak indoklással lehessen jelölni.

„Az Iskolatanács februári ülésén megszavazta, hogy az „Évfolyam diákja” címet a jövőben indoklással lehessen csak elnyerni. Így ettől a tanévtől kezdve az Évfolyam diákja jelölés csak indoklással együtt érvényes.”

IT-döntés: 14 igen, 6 nem, 10 tartózkodás mellett: marad a 20 pont az Évfolyam diákja címnél, amire a korábbi döntés alapján csak indoklással lehet a diákokat jelölni.

Indoklás: Korábban már volt tízpontos rendszer, de az arányosítás miatt Jakab Judit (a Soroló gondozója) javasolta a 20 pontra való visszatérést. Mivel ettől az évtől indokláshoz kötött a jelölés, így igazságosabb eredmények várhatóak.

2. Az egyéni Sorolóban feltűnt a bizottságnak, hogy sportolóként nemzetközi szinten versenyző diák félévente maximum 10 pontot kaphat, míg a tanulmányi versenyekben országos szinten továbbjutásért 10 pontot, az OKTV-n a legjobb 10 helyezésért pedig további 20 pontot szerezhet.

35 pont: Sportolóként ennyit tud gyűjteni egy nemzetközi versenyen és az iskolai sportéletben aktív diákunk.

A bizottság javasolja a nemzetközi szinten eredményes sportolók magasabb pontértékkel való díjazását.

IT-döntés: 21 igen, 0 nem, 10 tartózkodás mellett: a nemzetközi versenyen helyezést elérteknél maradjon a félévente max. 10 pont, de már a bejutott résztvevők kapjanak pontot a Sorolóban.

Indoklás: A különböző sportágakban tevékenykedő diákok nagyon különböző lehetőségeket kapnak nemzetközi versenyeken, s ez igazságtalan előnyöket jelenthetne. Nehezebb/népesebb sportágakban viszont már a kijutást is érdemes jutalmazni.

3. Az osztályok értékelésénél a Magatartás halmazában megjelenő igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatos pontozási eljárást a Soroló Bizottság javasolja az egyéni értékelésbe átvezetni.

IT-döntés:18 igen, 13 tartózkodással: marad az eredeti helyén, nem vezetjük át az egyéni értékelésbe.

Indoklás: Mindez csak a legtöbbet és legkevesebbet késő/hiányzó osztályok esetében számít, azaz összesen hat osztály pontjainál, illetve arányaiban nagyon kevéssé befolyásolja a végeredményt.

4. A bizottság tagjai között felmerült, hogy talán kevéssé polis számokra fordítani a diákjaink teljesítményét. Az egyik legkevésbé polisnak mondható példa, hogy 2 pontot érjen, ha valaki lefestett egy falat (a kerékpártároló falfelületét), főleg, hogy mi vagyunk az az intézmény, ahol a diákok írásos értékelést kapnak. Felvetődött, hogy izgalmasabb és a polis értékeknek megfelelőbb lenne, ha egy dicsőségfalat csinálnánk az egész éves teljesítmény alapján, amit bárki megtekinthetne, szülő, gyerek, tanár. Ha valaki manapság kíváncsi a Soroló állására, kap egy táblázatot, ahol láthatja a pontokat, és külön kattint, ha a részletekre is kíváncsi, így legkevésbé a polis értékek vannak a középpontban.

Ezt a kérdést elnapoltuk, mert hosszabb előkészítést és kifejtést igényel.

Gáti Emese az ad hoc bizottság tagjaként azzal zárta, hogy kéri az Iskolatanácsot, a Sorolóval való foglalkozást folytassa mindhárom oldal képviselőinek aktívabb és hatékonyabb közreműködésével.

 

III. Terembővítés

Diósi Alojzia röviden összefoglalta az iskola megnövekedett létszámának történetét, hátterét, amely jövőre még nem, de két év múlva (a JOKER-VaGabond évfolyamon két osztály végez, de három jön be) mindenképp teremgondot fog jelenteni.

Ennek megoldására a KB egyik javaslata a könyvtár átköltöztetése a Poliházba, a helyén két osztályterem kialakítása, amely esetenként egy térré is alakítható.

Jakab Judit röviden elmesélte a könyvtár történetét a Politechnikumban, a hosszú évek alatt kialakult szerepét. Egy térről van szó, amely a nyugalom szigetévé vált, de amelyet számos funkcióra használnak diákok, tanárok egyaránt.

Félő, hogy az áthelyezés a könyvtár funkciójától való megfosztással, annak elhalásával járna, puszta raktárrá változna.

Majer Tibor hozzászólásában kiemelte, hosszú távon a könyvtár használatának elsorvadásával járna az áthelyezés, ahelyett, hogy fejlesztenénk és minél több tanórai és egyéb funkcióra használnánk.

Hozzászólások:

Iványi Tamás szerint sem a könyvtár, sem az osztályok áthelyezése nem polis megoldás, mindenképp a közös épületben kellene tartani ezeket. Már a magas osztálylétszámok, feltöltések is gyakran negatív hatással járnak.

Lulu válaszában elmondta, hogy a megnövekedés hátterében az IT által is megszavazott két döntés áll: a hatosztályos gimnázium bevezetése és a nyelvi év elindítása.

Felmerült a kérdés, hogy ki dönt majd ebben a kérdésben. Hartmann Ibolya szerint ez egy későbbi probléma. A szakmai után a Huhogás elé kerül az ügy, ám jellegénél fogva nehéz eldönteni, hogy ez szakmai, pedagógiai vagy gazdasági kérdés-e, így az IT magához vonhatja a döntést a Kuratóriummal való megegyezéssel.

Több konstruktív kérdés/javaslat felmerült: a tetőtér beépítése, a két bejövő hetedikes osztály áthelyezése a Poliházba, a könyvtár felének átalakítása, vagy a Dühöngő leválasztása, a tanárikból osztályterem kialakítása.

Varga László (szülő) szerint a mai világban a növekvő igény kielégítése mindenképp fontos, ma már az ember egész könyvtárat hordhat a zsebében.

Báthori Cserne jelezte, hogy a folyamatos átjelentkezések miatt a nyelvi csoportok létszáma is megnőtt, alig férnek be a termekbe, nagyon magas a csoportlétszám.

Összegzésül Zentai Violetta a költségek – felelősség – áldozat hármasságára hívta fel a figyelmet ebben a kényszerhelyzetben, amit polis szellemben kell megoldani a felelősség megosztásával, minél kevesebb érdek sérelmével. Javasolta építész szakemberek véleményének kikérését a különböző variációk kivitelezési lehetőségeiről.

 

Budapest, 2016. március 22.

Hartmann Ibolya, IT titkár

Oldalunk használatához cookie-k szükségesek. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a cookie-k használatát, vagy zárja be az oldalt. További információk

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal cookie-kat használ. A cookie-kat letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a cookie-k használatát.

Bezár