Poli
Felvételi információk a 6+1 osztályos képzésről | 2024

Időpontok a felvételi eljárásban – hatodikosoknak

Kódszámok: 035464 (iskola) 0001 (tanulmányi terület)

 1. Nyílt nap: 2023. november 18. (szombat), 9:00–12:00
 2. Nyílt órák (előzetes bejelentkezés alapján): 2023. december 4-5-6. (hétfő, kedd,
  szerda)
 3. Jelentkezési határidő a központi írásbeli felvételire: 2023. november 30. (csüt.)
 4. Központi írásbeli felvételi: 2024. január 20. (szombat), 10:00
  Pótló írásbeli felvételi (azok számára, akik az írásbelin alapos ok miatt nem tudtak
  részt venni): 2024. január 30. (kedd), 14:00
 5. Az írásbeli eredményének megtekintése: 2024. január 26. (péntek), 08:00-16:00
 6. A Felvételi Bizottság és az iskolavezetés fogadónapja (előzetes bejelentkezés alapján):
  2024. február 7. (szerda), 16.00-19.00
 7. Jelentkezési határidő: 2024. február 21. (szerda)
 8. Szóbeli felvételi: 2024. március 7., 8., 9. (csütörtök, péntek, szombat)
 9. A sorrend kifüggesztése: 2024. március 12. (kedd)

Felvételi tájékoztató füzet

ilyenek-vagyunk-2024

Gyakran Ismételt Kérdések

 

Szóbeli és írásbeli felvételi

 •   Van-e lehetőség a felvételi eljárás megkerülésével bejutni a Politechnikumba? Léteznek-e támogatói helyek?

Induló osztályokba csak sikeres felvételivel lehet bekerülni. Már meglévő osztályokba pedig átjelentkezéssel. Ilyenkor nincs felvételi, de az átjelentkezők között is gyakran versenyhelyzet alakulhat ki.

 • Milyen ruhában kell jönni a felvételire?

Bármilyen kényelmes öltözékben.

 • Kell-e csatolni a versenyeken kapott okleveleket, a helyezések igazolását?

Nagyon örülünk, ha a hozzánk jelentkezők jeleskednek valamilyen dologban. A jelentkezési laphoz nem kell csatolni ezeket a dokumentumokat. A szóbeli felvételin természetesen örülünk annak, ha a hozzánk jelentkező diák beszél azokról a tevékenységeiről, amelyeket kedvvel és sikerrel végez.

 •  Van-e méltányossági eljárás a szóbeli behívásokról lemaradtaknak? 

A szóbelire behívott diákok 2,5-3-szor annyian vannak, mint ahány férőhelyünk ténylegesen van. A szóbeli behívás alsó ponthatárát úgy határozzuk meg, hogy a szóbelin adható maximális pontszám elérésekor esélyük legyen a bekerüléshez. Így, ha valakinek a hozott pontjai e határ alatt vannak, azoknak a szóbeli felvételi maximális pontszáma sem lenne elegendő a bejutáshoz, ezért sajnos nincs lehetőség méltányossági eljárásra. 

 •  Ha a közzétett rangsor alapján felvették gyermekemet, van-e teendőnk?

A végleges, egységes felvételi jegyzék (melyet a győri központ hoz nyilvánosságra) közzététele után iskolánk értesíti a felvett és a helyhiány miatt elutasított tanulókat. A felvett diákok ezt követően kapnak levélben tájékoztatást a beiratkozás teendőiről.

 • Érdemes-e az iskola igazgatóját felvételi ügyben megkeresni, és tőle kérni segítséget?

Nem, a Politechnikum egy demokratikus intézmény, amelynek felvételi ügyeit a Felvételi Bizottság intézi, az iskola pedagógiai vezetője és Koordinációs Bizottsága csak ennek szabályos működését ellenőrzi. A Felvételi Bizottság tagjai menedzselnek minden felvételivel kapcsolatos ügyet, az ilyen tárgyú levelek és személyes kérések is hozzájuk kerülnek. Ők a törvényi keretek között a Politechnikum eljárásrendje szerint végzik munkájukat.

 • Tart-e felvételi előkészítőt a Politechnikum?

Nem, mivel a szóbelinken nem szaktárgyi tudást kérünk számon. 

 • Miért kell mindkét szülőnek aláírnia a felvételi jelentkezési lapot?

Mert csak azokat a diákokat vehetjük föl, akiknek a szülei egyetértenek abban, hogy költségtérítéses alapítványi iskolába szeretnék járatni a gyereküket.

 • Nem élünk együtt a házastársammal, nem is beszélünk egymással. Ebben az esetben elég-e az én aláírásom?

Nem. Kivételt csak akkor tehetünk, ha jogerős bírósági végzést csatolnak a szülői jogok egyedüli gyakorlásáról, vagy ha a házastárs elhunyt.

 • Az írásbelit is a Poliban írtuk. Szükség van-e az írásbeli eredményeket rögzítő értékelő lap beadására?

Igen, mivel az írásbelin minden iskola egyszerű vizsgaközpont, ahova bárki jelentkezhet. Ez teljesen független a szóbeli vizsgák intézményeitől.

 • A szóbeli vizsgára online jelentkeztünk. Érdemes-e biztonságból papíron is leadni a jelentkezési lapunkat?

Nem. A dupla jelentkezést az országos felvételi rendszer szoftvere hibának érzékeli, ezért gyakran mindkét jelentkezést tévesnek minősíti.

 

Nyelvi előkészítő év

 •  Lehet-e 9. évfolyamra a nyelvi év kihagyásával jelentkezni?

Felvételi eljárás keretében sajnos nem, iskolánk a nyolcadikos diákok felvételijét a nyelvi évfolyamra hirdeti. Csatlakozni a 9. évfolyamhoz átjelentkezéssel lehet, akkor, ha felszabadul hely. Átjelentkezést január közepén, júniusban és augusztusban hirdetünk, de csak azokon az évfolyamokon, ahol van szabad hely. 

 • Eddig csak németet tanult gyermekem, hogyan tud becsatlakozni a nyelvi évfolyamon angolból?

A bejövő osztályok diákjai nyelvi szintfelmérőt írnak, és ennek eredménye alapján kerülnek a tudásuknak megfelelő csoportba. Indul A1 –es, kezdő szintű csoport is, de gyakori, hogy B2-es csoportok is indulnak nyelvi évben.

 • Van-e lehetőség az angolon kívül a már tanult nyelv folytatására 7. és 9NY évfolyamon?

Tanórai keretben a második idegen nyelv tanulása a 9. nyelvi évfolyamon kezdődik, sajnos jelenleg nincs lehetőség a második idegen nyelv tanulására alsóbb évfolyamokon tanórán. Kellő számú jelentkező esetén szakköri jelleggel tanulható pl. német, orosz.

 

Átjelentkezés

 • Kell-e fizetni a felvételi vagy az átjelentkezési eljárásban való részvételért?

Nem. Csak felvétel esetén kell kifizetni minden évben az iskolafenntartási hozzájárulást.

 • Kell-e felvételizniük az átjelentkezőknek?

Nem. Egy személyes találkozót szervezünk az osztályfőnökök, valamint a jelentkező diákok és szüleik között. Az osztályfőnökök e beszélgetés alapján döntenek.

 • Van-e lehetőség átjelentkezési időszakon kívül felvételt nyerni a Poli működő osztályaiba?

Sajnos nincs.

 • Évente hányszor hirdet átjelentkezést az iskola?

Háromszor: januárban, júniusban és augusztusban, de mindig csak azokon az évfolyamokon, ahol felszabadul hely. Az átjelentkezést minden esetben a honlapunkon tesszük közzé.

 • Minden átjelentkezőt behívnak a beszélgetésre?

Nem, az átjelentkezésről mindig az osztályfőnökök döntenek. Ők tudják, hány helyük van, és a jelentkezők közül az iskolai eredményeik és a motivációs leveleik alapján kiknek lehet esélyük a bekerülésre.

 • Érdemes-e az iskola igazgatóját átjelentkezés ügyében megkeresni, és tőle kérni segítséget?

Nem, a Politechnikum egy demokratikus intézmény, amelynek felvételi ügyeit (így azt átjelentkezést is) a Felvételi Bizottság intézi, az iskola pedagógiai vezetője és Koordinációs Bizottsága csak ennek szabályos működését ellenőrzi. A Felvételi Bizottság tagjai menedzselnek minden felvételivel kapcsolatos ügyet, az ilyen tárgyú levelek és személyes kérések is hozzájuk kerülnek. Ők a törvényi keretek között a Politechnikum eljárásrendje szerint végzik munkájukat.

 • Kell-e különbözeti vizsgát tenni sikeres átjelentkezés esetén azokból a tantárgyakból, amelyeket korábban nem tanult valaki?

Igen. Ennek módjait és a határidőket a szaktanárok egyeztetik a felvételt nyert diákkal.

 

Osztályközösségek

 •  Hány fősek a Politechnikum osztályai?

7.-ben is 8.-ban maximum 26 fősek, a fentebbi évfolyamokon legfeljebb 28 fősek.

 • Van-e lehetőség indokolt esetben létszám fölött felvenni diákokat?

Nincs. Ezek maximális osztálylétszámok.

 • Minden esetben feltöltik-e maximális létszámúra az osztályokat?

Nem. Ez az osztályfőnökök saját döntése. Lehetnek olyan helyzetek, amikor egy-egy osztály kisebb létszámmal működik optimálisan, ezért bár hely lenne, mégsem vesznek át diákot.

 

Nyílt nap, nyílt óra

 • Van-e lehetőség óralátogatásokra a felvételi előtt?

Igen. Többször hirdetünk meg nyílt órákat. Ezekre online lehet feliratkozni.

 • Előzetes feliratkozás nélkül bemehetünk-e a nyílt órákra?

Nem, mert nem szeretnénk, hogy kezelhetetlen helyzet alakuljon ki. Mindenképp fontosnak tartjuk, hogy valódi tanórákat látogathassanak, ezért korlátozzuk a látogatók számát.

 • Hányan jelentkezhetnek be egy-egy nyílt órára?

Az esetek többségében négyen. Csak néhány olyan óra van, ahova többen is bemehetnek (kisebb létszámú csoportok, nagyobb termek stb. esetén)

 • Miért nem mehetnek be többen egy-egy tanórára?

Azért, mert szeretnénk megőrizni az órák eredeti hangulatát és funkcióját. Kirakatfoglalkozások helyett valódi tanórákat kínálunk megtekintésre, aminél fontos szempont a tanulók és a vendégek aránya. Túl sok óralátogató jelenléte erősen befolyásolná a tanulók közti csoportdinamikát.

 • Egy érdeklődő hány tanórára regisztrálhat?

Kettőre.

 • Miben különbözik a novemberi nyílt nap a nyílt óráktól?

A nyílt napunkat szombaton tartjuk. Ilyenkor nincsenek tanórák, hanem az iskolavezetői tájékoztatók mellett bepillantást nyerhetnek a Politechnikum életébe: nézhetnek polis filmeket, láthatják néhány szakkörünket (3D-nyomtatás, természettudományos kísérletek, logikai játékok), részt vehetnek a diákvállalkozásaink vásárán, bejárhatják az épületet, és szervezett módon beszélgethetnek iskolánk tanáraival, diákjaival, a mentál-team tagjaival, elkötelezett polis szülőkkel, és közben széleskörű tájékoztatást kaphatnak a Politechnikum működéséről és felépítéséről. 

 • Mennyi idő áll rendelkezésre a regisztrációhoz?

Érdemes résen lenni, és nagyon sietni, mert a tapasztalataink alapján nagyon gyorsan meg szoktak telni a felkínált helyek. A regisztrációs felület megnyitásának időpontját korábban meghirdetjük a honlapunkon, de amint elfogynak a helyek, lezárul a regisztrációs lehetőség. Olyan azonban előfordulhat, hogy valaki visszalép (törli a saját jelentkezését), így előfordulhatnak később felszabaduló helyek is.

 

Intézmények a Politechnikumban

 • Mely polis intézmények munkájában vehetnek részt az itteni diákok szülei?

Az Iskolatanács és az Iskolabíróság munkájában.

 

Fizetési kötelezettség

 • Mennyit kell fizetni a Politechnikumban?

Az iskolafenntartási hozzájárulás összege nem mindenki számára teljesen azonos; függ attól, hogy ki mikor iratkozott be, valamint hogy igénybe tud-e venni valamilyen (testvér-, pedagógus- vagy szociális) kedvezményt. A jövedelmi helyzet befolyásolhatja a fejlesztési hozzájárulás mértékét is.

A 2024/25-ös tanévben beiratkozó tanulók teljes tanévre jutó fizetési kötelezettsége alapesetben 1.488.000 Ft.

 

 

Mentességek

 • Gyermekemnek tanulási nehézségei vannak (SNI, BTM). Jelent-e ez bármilyen hátrányt a felvételin?

Nem, a papírral igazolt tanulási nehézségek kedvezményekkel járhatnak, amennyiben erre a szakvéleményben javaslatot tettek.

 • Gyermekemnek tanulási nehézségei vannak (SNI, BTM). Jelent-e ez pluszpontokat a felvételin?

Nem, pluszpontokat nem adunk, de a szakvéleményben javasolt (és a szülő által az iskola pedagógiai vezetőjétől kért) kedvezményeket biztosítjuk.

 • Az írásbelire beadtuk gyermekem szakvéleményét, és megkaptuk a kért mentességeket. Szükség van-e a szóbeli előtt új kérelmet beadni, és újra csatolni a szakvéleményt?

Igen, mivel az írásbelin minden iskola egyszerű vizsgaközpont, ahova bárki jelentkezhet. Ez teljesen független a szóbeli vizsgák intézményeitől.

Tájékoztatjuk, hogy a megfelelő működés érdekében a honlap sütiket használ. A sütik útján végzett adatkezelésről bővebben itt tájékozódhat: Adatkezelési Szabályzat

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás